iPad-skärmavbilder

Beskrivning

OBS!

Appen FonoMix 2 kan erhållas på två sätt:

1. genom att köpas i en-styck eller i mindre antal via App Store, vilket innebär 1 års abonnemang, som sedan kan förnyas för ytterligare ett år genom s k ”inuti app-köp”. Köparen kan vara en lärare, föräldrar, med flera.

2. genom att köpas i större antal (minst 20 st) via s k volymköp, VPP. FonoMix 1 med tillägget VPP är avsedd för skolor och organisationer som vill skaffa ett flertal av samma app till sina lärare och elever för att de under ett år ska få tillgång till appens träningsmetod och spel.

Till skillnad från appen ”FonoMix 2” som man köper i en-styck (se 1 ovan) - har ”FonoMix 2 VPP” - ingen tillgång till s k ”köp inuti app” när årsabonnemanget löpt ut. Skolan gör då i stället en ny beställning av apparna genom VPP – till de elever som nu uppnått åldern för att få denna grundläggande läs- och ljudträning.

----------

FonoMix ”Lär läsa 2”

Appen FonoMix ”Lär läsa 2” - utgår från läsinlärning enligt FonoMix Munmetoden, som har stark vetenskaplig förankring i aktuell forskning om språkutveckling och läsning och som ingått i studier som visat mycket positivta resultat. Metoden gavs ut första gången 2006.

Appen tränar på ett enkelt och lättbegripligt sätt språkljuden och bokstäverna o s l a r m (6 ljud och 6 bokstäver). De sex ljuden/ munnarna kopplas till sina respektive bokstäver och eleven leds fram till läskunnighet med enkla ord (15 ord). Eleven kommer alltså igång att läsa och får säkerhet i att både göra ord/”skriva” och läsa. Målgrupp: 6-åringar i förskoleklass eller i hemmet och alla elever oavsett ålder, som är i behov av grunden i läsinlärningen eller ominlärning (spec- tal- sva- vuxenundervisning).

Appen FonoMix ”Lär läsa 2”:

• är underhållande och rolig tack vare att många sinnen aktiveras
• har ett strukturerat och multisensoriskt arbetssätt
• omfattar 6 ljud (oslarm) och 6 bokstäver ,vilket gör att alla kan lyckas att snabbt komma igång att läsa
• har munnar som visar ljuden och gör ljuden synliga och därmed lättare att uppfatta, uttala och minnas
• befäster ljuden i minnet genom namn som talar om hur ljudet görs i munnen, t ex Tandväsaren (s), används parallellt med ljudet
• tränar den viktiga automatiseringen av kopplingen ljud – bokstav
• fungerar fristående men det är stora fördelar om eleven också kan laborera med FonoMixmetodens materialsats för förskoleklass
• är lämplig för elever med annan språkbakgrund än svenska (Sva, Sfi) som ska börja att lära sig läsa svenska

Nyheter

Version 1.0.2

Swedish localization configuration.

Betyg och recensioner

5.0 av 5
1 betyg

1 betyg

Appintegritet

Utvecklaren Gullan Lowenbrand Jansson har inte informerat Apple om dess integritetspraxis och hantering av data. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Ingen information tillhandahållen

Utvecklaren måste tillhandahålla integritetsinformation i nästa appuppdatering.

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Du kanske också gillar