iPhone Screenshots

Description

Publieke Zaken
Informatievoorziening is cruciaal voor elke proactieve organisatie. Publieke Zaken is een gespecialiseerd bureau op het terrein van de energietransitie en heeft een compleet en efficiënt monitoringsysteem: Mijn Publieke Zaken. Via Mijn Publieke Zaken houden wij u volledig en tijdig op de hoogte van de relevante publicaties van ministeries, de Tweede en Eerste Kamer, relevante onderzoekbureaus en maatschappelijke stakeholders als brancheverenigingen en NGO’s.

Mijn Publieke Zaken is primair gericht op de ontwikkelingen rond de vijf klimaattafels van het Klimaatakkoord: elektriciteit, industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw. Hierbij zien we dat overkoepelende thema’s zoals sociaaleconomisch beleid, innovatiebeleid en arbeidsmarktbeleid steeds relevanter worden. Daarom volgt Publieke Zaken niet alleen de ministeries van EZK en I&W, maar houden wij ook de relevante ontwikkelingen binnen BZK, LNV, SZW, J&V en OCW in de gaten. De informatie die wij binnenkrijgen, wordt voor u vertaald in een heldere duiding. Zo is de relevantie van de berichtgeving in één opslag duidelijk. Daarnaast volgen onze adviseurs standaard relevante debatten in de Tweede Kamer. Zij maken vervolgens een beknopt verslag dat u direct na het debat via Mijn Publieke Zaken ontvangt.

Mijn Dossiers
In uw account op Mijn Publieke Zaken kunt u eigen dossiers aanmaken en hier voor u relevante documenten in opslaan. Zo wordt het nog makkelijker om alle relevante documenten van bijvoorbeeld een wetsbehandeling bij elkaar te verzamelen en altijd paraat te hebben. Deze dossiers kunt u vervolgens ook eenvoudig delen en gezamenlijk bewerken en beheren met een collega of personen buiten uw organisatie.

Agendabeheer
U ontvangt niet alleen wekelijkse een gepersonaliseerde politieke agenda per mail, maar vanuit Mijn Publieke Zaken kunt u deze agenda ook importeren en synchroniseren met de eigen Google-, iCal- of Outlookagenda. Ook is het mogelijk om een enkel agendapunt vanuit de App te importeren in uw persoonlijke agenda. Als het tijdstip wijzigt, of het overleg verplaatst wordt, krijgt u daar (bij meeste agendasystemen) een melding van.

Publicaties van Publieke Zaken
In de sectie PZ-documenten delen de adviseurs van Publieke Zaken relevante samenvattingen en analyses die u eerder al van ons ontvangen heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de weekmonitoren, analyses van Prinsjesdag of de relevante stukken van de Klimaat en Energie Verkenning (KEV). Deze documenten zijn altijd en direct raadpleegbaar via de App.

App Privacy

The developer, Publieke Zaken B.V., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like