Screenshots

Description

Hỗ trợ nông dân ghi chép lại các thao tác kỹ thuật, sự kiện, bất thường... trên đồng ruộng. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng lưu lại các thông tin về quá trình sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các vật tư khác (bạt phủ, dây treo, ống tưới...). Qua đó, có thể dễ dàng tổng hợp các chi phí, theo dõi cả quá trình canh tác một cách khoa học nhất.

App Privacy

The developer, Chau Nguyen, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

Productivity
Productivity
Productivity

You Might Also Like

Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity