iPhone Screenshots

Description

Nëpërmjet KUIK mund të jepni e merrni para në kohë reale…FALAS. Ju duhet vetëm numri i telefonit të marrësit të parave. Dërgoni dhe merrni para nga njerëzit që njihni nëpërmjet KUIK, përmes bankës tuaj. Paratë dërgohen direkt në llogarinë bankare të marrësit dhe mund të përdoren menjëherë.

I thjeshtë, i shpejtë dhe 100% i sigurtë.

Ju mund të regjistroheni në KUIK në bankë ose online.

Si funksionon:
Merr dhe jep para me KUIK në pak hapa:
1 - Vendos shumën
2 - Zgjidh kontaktin që do i dërgosh para
3 - Shkruaj një mesazh për marrësin e parave, nëse dëshiron
4 - Vendos PIN ose Fingerprint
U KRYE!

Gjithashtu, përmes KUIK ju mund të kontrolloni balancën e llogarisë, historikun e transaksioneve, etj.
Transfertat përmes KUIK kryhen në kohë reale, dhe paratë e transferuara janë menjëherë të disponueshme në llogarinë bankare të marrësit. Për çdo transfertë të suksesshme, si dërguesi ashtu edhe marrësi, do të marrin konfirmim nga aplikacioni.

Të dhënat tuaja ruhen në mënyrë të sigurtë, transaksionet janë të gjurmueshme në çdo hap dhe të garantuara në terma cilësie. Ju informoheni për çdo hap të kryerjes së transaksionit.


- - -

With KUIK you can send and receive money instantly…and it’s FREE. All you need is the recipient’s phone number. Money is sent to and received from people you know through KUIK, and most importantly through your bank. Money are sent directly to the bank account of the receiver and can be used immediately.

Simple, fast, and 100% secure.

You can enrol for KUIK at the bank or online.

How it works

Pay and be paid, in a few clicks with KUIK:
1 - Insert amount
2 - Select the contact who will receive the money
3 - Include a message for the recipient, if you wish
4 - Insert your PIN or Fingerprint
DONE!

Also, through KUIK, you can check your bank balance, transactions history, etc.

Transfers through KUIK are executed in real time, and the transferred funds are readily available at the recipient’s bank account. For each successful transfer, both sender and recipient shall receive a confirmation form the application.

Your data is stored safely, the transactions are traceable in every step and quality guaranteed. You are informed on each step during the execution of the transaction.

What’s New

Version 1.9.58

Security updates

Ratings and Reviews

3.1 out of 5
7 Ratings

7 Ratings

KlevisX28 ,

Bug

Kontaktet e tua po sinkronizohen .. Nuk lexon kontaktet edhe pse janë bërë enable në settings tek privacy/contacts.

simple nadia ,

Ende po pres

“Ndodhi nje problem provo perseri me vone”. As nuk e hap dot fare.

App Privacy

The developer, MPAY SHPK, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Financial Info
  • Contact Info
  • Contacts
  • Identifiers

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Diagnostics

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You Might Also Like

Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance