Screenshots

Description

Çfarë është MATU?
Matu është platformë online që shërben për përgatitje për testin e maturës.

Kujt i shërben MATU?
Matu i shërben të gjithë nxënësve të cilët janë lodhur nga përdorimi i metodave klasike për përgatitjen e provimit të maturës.
Në MATU kemi bërë përmbledhjen e shumë librave, teksteve dhe informacioneve në një platformë të vetme e cila ka për qëllim përvetësimin e diturisë. Kjo platformë është ndërtuar enkas për të gjithë nxënësit që janë afër përfundimit të shkollës së mesme dhe dëshirojnë të përgatiten me anë të testeve online për provimin e maturës.
Me angazhimin e disa profesorëve, kemi arritur të krijojmë një mori testesh parapërgatitore për lëndët kryesore, ku nxenësit, pavarësisht se ku gjenden, e kanë mundësinë që lehtësisht të mësojnë duke i zgjidhur testet dhe njëkohësisht duke e parë rezultatin. Gjithashtu për secilën pyetje apo kapitull kanë mundësi të marrin informacione shtesë përmes librave elektronik apo videove.
MATU është menduar për të gjithë, pavarësisht se çfarë pajisje posedoni, telefon të mençur apo kompjuter.

Çfarë ofron MATU?
MATU ofron mundësinë për përgatitjen e nxënësve për testin e maturës. Përveç testeve të maturës MATU përmban edhe testet për klasët e ndryshme në lëndë të ndryshme.
Gjithashtu MATU ofron një shumëllojshmëri të modeve të përgjigjeve, përmban gjithsejtë 12 mode të ndryshme. E gjithë kjo është bërë që për nxënësit të mos jetë aspak e mërzitshme dhe njëkohësisht shumë atraktive. Përmes MATU mund të përcjellësh progresin personal drejtë zhvillimit dhe përgatitjes për testin e maturës apo edhe për testet e klasëve. Kjo mundësohet përmes panelit të historikut personal.
Përveq rezultatit përfundimtar në secilin test, MATU ofron informata të detajuara edhe për përgjigjet e dhëna. Në panelin e rezultateve mund ta verifikoni saktësinë e secilës pyetje, por jo vetëm kaq, në MATU mund të marrësh edhe tri infromata shumë të rëndësishme për secilën pyetje:
• Syllabusi - të jep informatën për klasën në të cilën është zhvilluar materiali i pyetjes.
• Referencën nga libri - të jep një përshkrim më të saktë se ku mund të lexosh më shumë në librin shkollor, pra specifikon titullin dhe faqen.
• Referenca alternative - mundëson zgjerimin e marrjes së informatës duke klikuar në linkun që është i ndërlidhur me përmbajtjen e pyetjes.
Nxënësit që dëshirojnë të përgatiten apo të masin njohuritë e tyre paraprake, mund t’i nënshtrohen testeve të ndryshme të cilat i ofron MATU.

What’s New

Version 1.1.1

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

Bug fixes

Ratings and Reviews

2.8 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

App Privacy

The developer, bit media e-solutions GmbH, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You Might Also Like