iPhone Screenshots

Description

PGbanka m-banking aplikacija je usluga koja korisniku dozvoljava da sprovodi finansijske transakcije i ima uvid u stanja na računima. Kako bi koristili ovu uslugu, potrebno je posjedovanje iOS (verzije 9.x i veći). Potpisivanjem pristupnice i ugovora za korišćenje usluge, uz posjedovanje transakcionog računa, klijent ispunjava sve uslove za korišćenje ove usluge. Dostupna je i demo verzija.
Funkcionalnosti:
• Pregled stanja svih računa, štednji i kredita u banci i drugih detalja
• Izvršavanje transakcija u domaćem platnom prometu
• Formiranje šablona za olakšavanje ispunjavanja naloga
• Prodaja/kupovina stranih valuta od 8h do 15h
• Pregled kursne liste
• Kreditni kalkulator - offline
• Kalkulator štednje - offline
• mToken za E-banking – offline
• Pregled kontakata u banci

What’s New

Version 1.4.0

– Pop-up obavještajna poruka
– Dva obavještajna banera (side meni i stranica sa računima)
– Otklonjeni svi detektovani bagovi

- Pop-up informational message
- Two informational banners (side menu and accounts page)
- Resolved all detected bugs

App Privacy

The developer, Societe Generale banka Montenegro A.D., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like