Screenshots

Description

- Phần mềm PSI SmartTrade.
- Phát hành bởi:Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
- Giao dịch chứng khoán qua thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS (MUA/BÁN/HỦY lệnh).
- Thông tin và biểu đồ chứng khoán.
- Bảng giá chứng khoán HSX, HNX và UPCOM.
- Truy vấn số dư tiền và số dư chứng khoán.
- Đăng ký quyền mua chứng khoán trực tuyến.
- Đề nghị chuyển tiền và ứng tiền trực tuyến.

What’s New

Version 1.3.3

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

Fix bugs and minor improvements

App Privacy

The developer, TYHPT, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like