Screenshots

What’s New

Version 1.12.0

1. Przebudowaliśmy widok trybu menu, aby był wygodniejszy w użyciu i bardziej estetyczny.
2. Do każdego kafelka w nowym widoku możesz przypisać komendę, która zostanie wykonana w momencie kliknięcia na ikonie.
3. Dodaliśmy nową kontrolkę Wykres, dzięki której wyświetlisz wykres dowolnej zmiennej dostępnej w module Base.
4. Dodaliśmy widok ulubionych kolorów dla kontrolki Światło RGB.
5. Przebudowaliśmy zupełnie interfejs do obsługi kamer, dzięki czemu zyskaliśmy dużo większą płynność w wyświetlaniu obrazu (porównywalną do płynności w przypadku wyświetlania w przeglądarce internetowej).
6. Dodaliśmy widok informujący o pobieraniu przez aplikację konfiguracji z modułu Base. Rozwiązuje to problem braku reakcji systemu DOMIQ na interakcje w interfejsie (wysyłanie komend) w czasie, gdy konfiguracja była pobierana w tle.
7. Dodaliśmy klawiaturę numeryczną dla kontrolek Temperatura i Wartość na wizualizacji.
8. Poprawiliśmy działanie suwaków:
1. Przełączanie wartości min/max jest teraz możliwe po kliknięciu na etykiecie z wartością aktualną.
2. Dodaliśmy obsługę zakresów dla wartości minimalnych i maksymalnych wprowadzonych przez użytkownika w konfiguratorze.
3. Suwaki obsługują od teraz również parametr skok, dzięki czemu możliwe jest skokowe działanie suwaka z określoną podziałką.
9. Dodaliśmy obsługę rolet z użyciem komendy EXP.shutter w kontrolce Roleta kanałowa. Tak zdefiniowana kontrolka śledzi stan rolety i pokazuje jej aktualny status (czy jest w ruchu).
10. Dodaliśmy haptykę w niektórych kontrolkach (dla urządzeń z iOS 10 i nowszym):
1. do kafelków z komendami.
2. do ściemniaczy (joystick i suwak).
11. Przełącznik od teraz obsługuje alternatywne komendy dla stanu włączony i wyłączony, a także ma możliwość wysyłania dowolnych parametrów wraz z komendą sterującą dla obu stanów.
12. Poprawiliśmy wyrównanie tekstów i wartości liczbowych w kontrolkach Tekst i Wartość na wizualizacji.
13. Poprawiliśmy obsługę pola „Przyrostek“ dla kontrolek Temperatura i Wartość na wizualizacji.
14. Wprowadziliśmy inne mniejsze poprawki usprawniające działanie aplikacji.

Więcej o zmianach na naszej stronie internetowej.

1. We have rebuilt the menu view to make it more convenient to use.
2. You can assign command(s) to each tile of the grid view, that will be executed when you click on an icon.
3. We have added a new Chart control, that allows to display a graph of any variable available in the Base module.
4. We have added view for saving favourite colors for the RGB Light control.
5. We have completely rebuilt the interface for streaming of video cameras.
6. We have added view that informs that the Remote is downloading configuration. This solves the problem of the DOMIQ system's lack of response to interactions in the interface (sending commands) while the configuration was downloaded in the background.
7. We have added numeric keypad for the Temperature and Value elements on visualization.
8. We have improved sliders:
1. Switching between min/max is now possible by clicking on the current value label.
2. We have added support for minimum and maximum values defined by the user in the configurator.
3. Sliders now can handle the step parameter. This allows to set precision of a slider. For example slider can work with 10% increments.
9. We have added haptic in some controls (for devices with iOS 10 and newer):
1. for tiles with commands.
2. for dimmers.
10. The Switch element from now can handle custom values for on and off states. It also supports custom parameters to be send together with the command.
11. We have fixed aligining of texts and values for the Text and Value elements on visualization.
12. We have added support for the EXP.shutter command in the Updownstop element. The control shows current state of a shutter (running or stopped).
13. We have fixed handling of the suffix parameter for Temperature and Value controls on visualization.
14. Other minor improvements.

Ratings and Reviews

2.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Johannesmoser ,

Updates missing

Since 2014 there are no more updates beeing made on this App, although it is a great app for the control of my LCN automation. I really miss having my push notification, they don't work anymore on my new Iphone 6 with the latest ios.

Information

Seller
DOMIQ Sp. z o.o.
Size
4.1 MB
Category
Lifestyle
Compatibility

Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English, German, Polish, Portuguese, Spanish

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2009-2019 DOMIQ Sp. z o.o.
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like