Screenshots

Description

English version:

eznamka is mobile application which provides fast and comfortable way for vehicle owners to perform following actions:

- Purchase of cashless electronic vignettes for charged motorways and expressways in Slovak Republic
- Validity check of already purchased electronic vignettes,
- Make administration of customer claims
- Receive information about the status of the electronic vignettes and new regarding road charging in Slovakia

Process of purchase of electronic vignettes for charged Roads in Slovakia contains following time based products:
10 days – Time based allowance to drive on specified road sections of the the charged road network in Slovakia which is valid for 10 days (including the day of starting date) from the date specified by the customer;

30 days – Time based allowance to drive on specified road sections of the the charged road network in Slovakia with 30 days which is valid for 30 days (including the day of starting date) from the date specified by the customer;

1 year– Time based allowance to drive on specified road sections of the the charged road network in Slovakia which is valid from 1st of January of the relevant calendar year (or the day of payment for the vignette by the customer in the relevant calendar year) until 31 January of the next calendar year

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovak Version:

Mobilná Aplikácia eznamka ponúka všetkým užívateľom spoplatnených diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku, bez ohľadu na krajinu ich pôvodu, pohodlný a rýchly spôsob:

· bezhotovostného zaobstarania (nákupu) elektronických diaľničných známok platných na území Slovenskej republiky,

· kontroly časovej platnosti už zakúpených slovenských elektronických diaľničných známok,

· podania zákazníckeho podnetu, žiadosti, reklamácie či sťažnosti,

· poskytnutia všetkých potrebných informácií o fungovaní elektronického systému diaľničných známok v Slovenskej republike.


Elektronická diaľničná známka je poplatok za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike, ktorý je viazaný na určité časové obdobie, bez ohľadu na počet jázd. Z hľadiska časovej platnosti je možné zakúpiť diaľničné známky s ročnou, 30-dňovou alebo s 10-dňovou platnosťou, pričom:

· diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou je platná 10 dní vrátane odo dňa určeného zákazníkom,

· diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou je platná 30 dní vrátane odo dňa určeného zákazníkom,

· diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná odo dňa 1. januára príslušného kalendárneho roka (alebo odo dňa jej úhrady zákazníkom v príslušnom kalendárnom roku) do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

What’s New

Version 1.0.7

Bug fixes.

App Privacy

The developer, Skytoll a.s., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like