iPad Screenshots

Description

Aplikácia iASPI Tablet SK je mobilnou verziou najrozšírenejšieho právneho informačného systému ASPI na Slovensku.

Voľný obsah:
* MODUL PREDPISY
Účinné a platné znenia právnych predpisov
- všetky predpisy publikované a registrované v Zbierke zákonov, Sbírce zákonů a nařízení Československé republiky, Zbierke zákonov SNR, Slovenskom zákonníku, Úradnom liste, Ústrednom vestníku SSR, Ústředním věstníku ČSR,
- predpisy vydané pred rokom 1945 vrátane zákonov bývalého Rakúsko-Uhorska,
- predpisy ministerstiev a ústredných orgánov (napr. texty predpisov publikované vo Finančnom spravodajcovi, Vestníku Národnej banky Slovenska)

Platený obsah
* MODUL PREDPISY
Možnost zobrazovať jednotlivé historické znenia všetkých predpisov.

* MODUL JUDIKATÚRA
Bohatá judikatúra s proviazanosťou na príslušné miesta slovenských predpisov
- judikatúra zo správnej, trestnej, daňovej a civilnej oblasti
- kompletná publikovaná judikatúra Ústavného súdu a Najvyššieho súdu
- bohatá historická judikatúra s využitím aj pre súčasnú právnu prax,
- rozhodnutia Európskeho súdu pro ľudské práva,
- rozhodnutia Európskeho súdneho dvora,

* MODUL LITERATÚRA
Pravidelne doplňovaná literatúra previazaná na predpisy a ich paragrafy.
- dôvodové správy k zákonom či novelám,
- články z odborných časopisov vydávaných Wolters Kluwer s. r. o (IURA EDITION),
- originálne články pripravené len pre ASPI
- a mnoho ďalších príspevkov (článkov, atď.).

* MODUL KOMENTÁRE
Komentáre od renomovaných autorov vydavateľstva Wolters Kluwer s. r. o (IURA EDITION).

* MODUL EU
- právne predpisy EU a ďalšie dokumenty publikované v Úradnom vestníku EU
- publikovaná judikatúra Súdneho dvora EU
- konsolidované znenia právnych predpisov EU
- prípravné dokumenty k právnym predpisom (návrhy Európskej komisie)

What’s New

Version 1.4.3

Úprava pre iOS 10

Information

Seller
Wolters Kluwer s. r. o.
Size
1.9 MB
Category
Business
Compatibility

Requires iOS 8.1 or later. Compatible with iPad.

Languages

English

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like