Truyện Phật - Thơ Phật - Lời Phật - Kinh Phật 4+

Son Nguyen

Designed for iPad

    • 3.0 • 2 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

- Hàng trăm truyện và thơ về phật hay nhất
- Tuyển tập các kinh phật được đọc nhiều nhất
- Lời phật dạy được xem nhiều nhất
- Vừa suy ngẫm lời phật, vừa nghe nhạc êm dịu thanh tịnh

What’s New

Version 1.3

Apple đã cập nhật ứng dụng này để có thể hiển thị biểu tượng của ứng dụng Apple Watch.

- Thêm danh ngôn của đức DALAI LAMA
- Cập nhật giao diện cho iphone 6,7

Ratings and Reviews

3.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

App Privacy

The developer, Son Nguyen, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Education
Utilities
Books
Lifestyle
Books
Books

You Might Also Like

Books
Books
Books
Books
Books
Books