Screenshots

Description

Nền tảng kết nối cộng đồng đầu tư tài chính. Aladin Finance giúp bạn tăng trưởng danh mục đầu tư của mình dựa trên những công nghệ hiện đại nhất hiện nay, đồng thời giúp bạn kết nối với những nhà tư vấn chuyên nghiệp với hiệu quả đầu tư được chứng minh bằng số liệu thực tế.

What’s New

Version 2021.07.199

- Thông tin tín hiệu nổi bật trong ngày tại trang chủ
- Thêm thông tin trạng thái tín hiệu
- Sửa lỗi tồn đọng và tăng trải nghiệm thông báo tín hiệu

App Privacy

The developer, ALADIN JOINT STOCK COMPANY, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Contact Info
  • Identifiers

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • User Content
  • Identifiers

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like