Screenshots

Description

Hệ thống Telesale là giải pháp gọi điện đơn giản - thông minh. Hoạt động trên nguyên tắc cơ bản là chia nhỏ danh sách khách hàng cho nhiều nhân viên gọi và nhân viên gọi sẽ phản ảnh lại kết quả gọi.

Cụ thể như sau: người quản lý sẽ dùng phần mềm (chạy trên máy tính) để chia nhỏ danh sách khách hàng (có số điện thoại) và phân cho từng nhân viên (có thể nhân viên hoặc là cộng tác viên làm việc qua mạng) gọi điện bằng điện thoại thông minh, trên điện thoại có cài sẵn ứng dụng TeleSale để ghi lại kết quả gọi và gửi về cho phần mềm.

Quá trình trên được quản lý chuyên nghiệp bằng cách khởi tạo một chiến dịch sau đó bạn thêm các khách hàng cần gọi điện từ danh bạ vào chiến dịch và khởi tạo các trạng thái cuộc gọi - nhân viên sẽ chọn một trong các trạng thái này cộng với ghi chú text phản hồi lại. Quá trình phân chia danh sách khách hàng đến nhóm nhân viên gọi có thể làm thủ công hoặc để phần mềm tự chia đồng đều. Cuối cùng người quản lý xem thống kê, biểu đồ kết quả chiến dịch trên phần mềm từ kết quả mà nhóm nhân viên gửi về.

Người gọi điện không nhất thiết phải là nhân viên của bạn mà bạn có thể tuyển dụng trên mạng với cách đăng ký dễ dàng và có thể làm việc ngay. Ai cũng có thể sử dụng ứng dụng này để làm việc mọi lúc mọi nơi để kiếm thêm thu nhập.

What’s New

Version 1.0.9

Sửa lỗi nhỏ.

App Privacy

The developer, Tien Phan, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like