Screenshots

Description

ModunSpa là một sản phẩm của ModunSoft.
Giúp bạn quản lý được cơ sở spa từ xa.
- Xem được lịch hẹn của khách hàng với cơ sở.
- Nắm được tình hình hoạt động của cơ sở.
- Sản phẩm, dịch vụ bán chạy.
- Thống kê cho các hạng mục khác nhau.

What’s New

Version 1.2

- Changed charts API URL to get data.
- Update UI Master page.
- More information in Overview page.
- Fix some bug.

App Privacy

The developer, Huy Pham, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like