Literki C S Z 4+

Rafal Sadowski

Designed for iPad

    • $4.99

Screenshots

Description

ZABAWY Z LITERKAMI
NAUKA LITER
ZABAWY Z LITERKAMI to program w formie gry komputerowej stworzony z myślą o przyjemnej i skutecznej nauce literek.
Program zawiera naukę wszystkich literek alfabetu od samogłosek po spółgłoski. Uczy tego czym jest sylaba.
PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA
Zabawy z literkami są tak skonstruowane, aby dziecko poznając nowe literki najpierw nauczyło się ich, a następnie sprawdziło i utrwaliło swoje umiejętności.
Istnieje możliwość zakupu Zabaw z literkami w zestawie zawierającym wszystkie litery alfabetu lub w mniejszych pakietach podzielonych zgodnie z zasadą wynikającą z procesu pojawiania się konkretnych głosek w rozwoju mowy.
Każdy pakiet tworzy grupa liter odpowiadająca głoskom, które mają wspólne cechy artykulacyjne.
DOSKONAŁA POMOC LOGOPEDYCZNA
Program ćwiczy poprawną wymowę, przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania oraz usprawnia koncentrację i pamięć-słuchową.
ĆWICZENIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA I PISANIA
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
Program również doskonale wpływa na prawidłowy rozwój mowy dziecka, dlatego jest polecany jako uzupełnienie terapii logopedycznej.
Efekty treningu z programem ZABAWY Z LITERKAMI:
– poprawna wymowa,
– znajomość liter,
– przygotowanie do nauki płynnego czytania,
– usprawnienie pamięci wzrokowo – słuchowej,
– usprawnienie koncentracji i uwagi słuchowej,
– ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej będącej podstawą umiejętności pisania i czytania.

Dla lepszych efektów nauki dziecko ma możliwość poprawienia zadań, w których poprawiło błędy.
NORMALIZACJA WRAŻLIWOŚCI SŁUCHOWEJ
KSZTAŁTOWANIE UWAGI SŁUCHOWEJ
Dystraktor dźwiękowy (ambient) to zastosowanie dźwięków w tle. W programie wykorzystano dźwięki z otoczenia imitujące naturalnie występujące odgłosy takie jak: szum uliczny, odgłosy rozmów, przyrody. Często u dzieci występuje nadwrażliwość słuchowa, która wyraża się tym, że dziecko często zatyka uszy, ma poczucie dyskomfortu w miejscach, gdzie występuje naraz wiele dźwięków.
Często dzieci mają problem ze skupieniem się na tym, co się do nich mówi, potrzebują kilkakrotnego powtórzenia polecenia. Dystraktor dźwiękowy uczy skupienia się na istotnej informacji, ignorowaniu nieistotnych dźwięków z otoczenia. Celem jest kształtowanie uwagi i koncentracji, odporności na rozpraszanie poprzez zastosowanie siły dystraktora dźwiękowego, adaptacyjnie dostosowującego się do możliwości dziecka. Funkcja ta przyczynia się do normalizacji wrażliwości słuchowej. W przypadku występowania trudności z wykonaniem zadania moc dystraktora zmniejsza się, a w przypadku udzielania prawidłowych odpowiedzi jego siła zwiększa się.
Co zrobić, gdy dziecko ma dużą nadwrażliwość na dźwięki?
Należy dostosować poziom głośności do preferencji dziecka, w początkowej fazie ćwiczeń można dźwięki w tle wyciszyć przytrzymując ikonę z głośnikiem przez 1,5 sekundy. Funkcja ta automatycznie sama włączy się przy kolejnym zadaniu. Wyciszanie stosować w wyjątkowych przypadkach, ponieważ ta funkcja jest szczególnie wskazana u dzieci z nadwrażliwością słuchową, dzięki niej dziecko w miarę treningu uczy się ignorować dźwięki w tle a wrażliwość słuchowa normalizuje się.
SPÓŁGŁOSKI S Z C
WSPARCIE TERAPII MOWY
Aplikacja składa się z ćwiczeń, które wspierają prawidłowy rozwój mowy i komunikacji oraz przygotowują do nauki czytania i pisania.
Dzięki naszej aplikacji dziecko nauczy się rozpoznawać i różnicować oraz wymawiać podobnie brzmiące do siebie głoski, układa je w sylaby, a następnie w wyrazy.
Aplikacja dotyczy spółgłosek S, Z, C (głoski przedniojęzykowo – zębowe, syczące).
Aplikacja oferuje szeroką gamę gier interaktywnych. Za wykonywanie zadań dziecko zdobywa punkty i pochwały, co wzbudza zainteresowanie wśród dzieci i rozwija ich umiejętności.
Program jest efektem wieloletniej pracy i doświadczenia stworzony przez neurologopedę, surdologopedę, pedagoga, doktorantkę Warszawkiego Uniwersytetu Medycznego – Anetę Pakiełę.

App Privacy

The developer, Rafal Sadowski, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members can use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

Education
Education
Education
Education
Education
Education