IELTS Science 4+

Le Ba Hung

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Ứng dụng tương thích với LMS IELTS Science Bạn có thể sử dụng ứng dụng này để:

- Duyệt nội dung các khóa học của bạn, ngay cả khi ngoại tuyến
- Nhận thông báo tức thì về tin nhắn và các sự kiện khác
- Nhanh chóng tìm và liên hệ với những người khác trong các khóa học của bạn
- Tải lên hình ảnh, âm thanh, video và các tệp khác từ thiết bị di động của bạn
- Xem điểm khóa học của bạn
- và hơn thế nữa!

Ứng dụng yêu cầu các quyền sau:

- Ghi lại âm thanh: Để ghi lại âm thanh để tải lên trang web của bạn như một phần của quá trình gửi
- Đọc và sửa đổi nội dung của thẻ SD của bạn: Nội dung được tải xuống thẻ SD để bạn có thể xem chúng ngoại tuyến
- Truy cập mạng: Để có thể kết nối với trang web của bạn và kiểm tra xem bạn đã kết nối hay chưa chuyển sang chế độ ngoại tuyến
- Chạy khi khởi động: Vì vậy, bạn nhận được thông báo cục bộ ngay cả khi ứng dụng đang chạy trong nền
- Ngăn điện thoại ngủ: Vì vậy, bạn có thể nhận thông báo đẩy bất cứ lúc nào

What’s New

Version 4.1.1

Fix App Crash on some devices

App Privacy

The developer, Le Ba Hung, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Education
Education
Education
Reference
Education
Education