Description

خدا محبت است و اولین چیزی که از ما می‌خواهد این است که محبت او را بچشیم. نتیجه چشیدن محبت خدا فقط این نیست که به ما احساس خوبی بدهد، بلکه زندگی‌های ما را عوض می‌کند. محبت خدا پرقدرت‌ترین عامل موجود در جهان است. وقتی حقیقت با محبت بیان می‌شود، قدرت دارد زندگی‌های شخصی، روابط زناشویی، خانواده‌ها، یک جامعه، یک کشور و حتی دنیا را تبدیل کند.

هدف شبکه ۷ بیان حقیقت با محبت است. شادی و رضایت ما قلب‌های شفا یافته، زندگی‌های عوض شده، ازدواج‌های موفق است. اگر با دیدن برنامه‌های شبکه ۷ زندگی شما تغییر پیدا نکند، ما در انجام ماموریت خود شکست خورده‌ایم. هدف ما این است که هر بار که شبکه ۷ را می‌بینید، اگر نا امید هستید، امیدوار شوید. اگر قلبتان زخمی است و یا جسمتان مریض است، شفا بیابید. اگر در بند اعتیاد و خشم و غم و نفرت و تلخی هستید، آزاد شوید.

.هدف ما این است که هربار که شبکه هفت را می‌بینید با خدا روبرو شده و از محبت او بنوشید

What’s New

Version 1.1

* new screenshots

App Privacy

The developer, Iran Alive Ministries, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like