iPhone Screenshots

Description

Tidsvar® är ett enkelt och användarvänligt system för administration och tidredovisning vid personlig assistans och annan omvårdnad enl. LSS. Företag, kooperativ eller kommunala verksamheter som anordnar denna verksamhet kan teckna abonnemang på Tidsvar® och får då tillgång till en internetbaserad planeringsmodul och till denna kopplade inrapporteringskoncept via iPhone App eller webb.

Tidsvar® iPhone App kan bara användas av registrerade användare. Registrering kan bara ske hos anordnare/arbetsgivare som använder Tidsvar® och som tecknat tilläggsavtal avseende Tidsvar® iPhone App

Ladda ner Appen och spara den på din iPhone
Vid användning logga in med det användarnamn och lösenord du fått från din arbetsgivare.
Legitimera dig med BankID

Funktioner
Med Tidsvar® iPhone App registrerar du själv arbetad tid så som den planerats eller som den faktiskt blev. Det finns även funktioner för meddelanden och rapporter.

* Planeringar
Visar enl ditt schema planerade pass. Logga planering eller justera om verkligt utfall inte stämmer med planering. Saknas planering gör sk manuell logg.

* Meddelanden
Skicka eller ta emot meddelanden från din arbetsledning. (Obs Om du använder sms-avisering av meddelande till arbetsledningen tillkommer en operatörsberoende kostnad per skickat sms)

* Rapporter
Ladda ner kommande schema eller tjänstgöringsrapport för fritt vald period direkt på appen eller för leverans via e-post. Vrid telefonen till liggande läge för att se rapporten i helskärm.

* Hjälp
Läs användarmanualen om du undrar hur du ska använda appen.

Inloggade data kontrolleras och lagras i Tidsvars databas för att kunna visas direkt på skärm eller via utskrift av rapporter och blanketter. Den elektroniska tidrapporteringen underlättar både för assistenter och administration och eliminerar huvuddelen av den manuella blanketthantering som regelmässigt förekommer idag.

Tidsvar® är ett registrerat varumärke som utvecklas och marknadsförs av Circle Red AB Eriksbergsgatan 5 114 30 Stockholm

What’s New

Version 1.6

För anpassning till GDPR införs legitimering via BankID vid inloggning

App Privacy

The developer, Circle Red, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like