Trialexa 4+

Subweb s.r.o.

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Trialexa je online softvér na správu a riadenie vašej servisnej prevádzky. Je určený pre všetky malé aj veľké autoservisy, autodetailingové štúdiá, STK a EK prevádzky. Pomôcť vie aj firmám, ktoré majú na starosti správu vozového parku.

Aplikácia Trialexa bola vytvorená na zjednodušenie každodenných pracovných procesov pomocou modulov, ktoré zaručujú efektívne a jednoduché riadenie servisnej prevádzky.

● KOMPLETNÁ EVIDENCIA ZÁKAZNÍKOV
● ZOZNAM ZÁKAZIEK
● PRIJÍMANIE VOZIDIEL
● NAHRÁVANIE DOKUMENTOV
● FAKTÚRY
● REPORTY
● RPZV
● KALENDÁR

KOMPLETNÁ EVIDENCIA ZÁKAZNÍKOV
Vďaka tejto funkcionalite dokážete mať pod kontrolou vašich zákazníkov, ktorí sú v systéme základná stavebná jednotka všetkých údajov. Pod zákazníkom viete evidovať množstvo ďalších potrebných údajov zo servisného sveta, ako sú napríklad zákazky, vozidlá, kalendárové udalosti a mnoho ďalšieho.

ZOZNAM ZÁKAZIEK
Vaši zamestnanci vám budú vďační! Zoznam všetkých zákaziek v rámci prevádzky uvedie vás a vašich zamestnancov do aktuálneho diania v servise. Zákazky vytvorené na webovej platforme Trialexa sa vám automaticky synchronizujú aj do mobilnej aplikácie. Stačí, ak váš prijímací technik priradí zákazku na konkrétneho zamestnanca. Vďaka tomuto kroku príde zamestnancovi automaticky notifikácia o priradenej zákazke a tiež o dátume jej realizácie. V detaile bude mať možnosť si prejsť položku po položke, tým získa úplnú predstavu o práci, ktorú bude musieť vykonať.

PRIJÍMANIE VOZIDIEL
Jednoducho stačí, ak naskenujete evidenčné číslo vozidla. Po tejto akcii vyhľadáme všetky dostupné informácie o vozidle a založíme kartu vozidla, stačí vybrať zákazníka, ktorému chcete vozidlo priradiť. Každá autoservisná prevádzka je tiež povinná evidovať záznam o nájazde KM do centrálneho registra RPZV. Nastavenie RPZV je takisto naozaj jednoduché, stačí si v nastaveniach zadať názov, pod ktorým ste v RPZV registrovaný a o všetko ostatné sa postaráme za vás.

KALENDÁR
Veľkou neodmysliteľnou súčasťou v týchto prevádzkach je komplexné plánovanie opráv a servisných prehliadok. Na pár klikov viete naplánovať opravu, servisnú kontrolu vašim zákazníkom bez ďalších komplikácii. Kalendár vie každý používateľ softvéru používať tak ako na svoje osobné plánovanie, tak aj na spoločné firemné záležitosti.

NAHRÁVANIE DOKUMENTOV
Práca s dokumentami a obrázkami je tiež veľmi dôležitá aj v servisnom segmente. Je veľmi podstatné zaznamenávať fotodokumentáciu v čase, kedy je servis na vozidlách realizovaný. Táto dokumentácia slúži na ochranu vás a vašich zákazníkov pred prípadnými vzniknutými situáciami v súvislosti napríklad s poškodením vozidla v interiéri alebo exteriéri.
Mobilná aplikácia Trialexa prináša doplnkovú funkcionalitu pre používateľov cloudovej verzie. Dopĺňa ju o nové dôležité funkcionality.

Copyright: Subweb s.r.o.

App Privacy

The developer, Subweb s.r.o., indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Contact Info
  • Identifiers

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Usage Data
  • Diagnostics

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities