Capturas de pantalla

Descripción

Zdraví na klik – mobilní aplikace Vojenské zdravotní pojišťovny ČR

Pro registraci aplikace je nutné mít zřízený Klientský portál u VoZP, který lze založit na kazdé pobočce. Viz www.vozp.cz/cs/vozp-online/klientsky-portal/faq-vozp-online/

Aplikaci mohou využívat nejen klienti Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky (VoZP ČR), ale rovněž i ostatní uživatelé (v omezeném rozsahu).
Zdraví na klik umožňuje pojištěncům VoZP ČR prostřednictvím mobilního telefonu přístup k:
• Výpisu z osobního účtu - výdaje na poskytnutou zdravotní péči za poslední 3 roky
• Zdravotní deník synchronizovaný s kalendářem - slouží k upozorňování pojištěnce na termíny očkování, preventivních prohlídek a screeningových programů. Zároveň umožňuje zadávat vlastní události
• Zobrazení údajů rodinných příslušníků - je možné si zde zobrazit vykázanou péči dětí a spravovat jejich zdravotní deník
• Lékaři v okolí - podle aktuální polohy nebo zadané adresy vyhledá nejbližší zdravotnické zařízení a zobrazí trasu v mapě (pohotovost, lékárna, zubař,…).
• Elektronickému Průkazu pojištěnce - zobrazí průkaz pojištěnce EHIC
• Přehledům - vyúčtování OSVČ, přehledu plateb a pojistných dob
• SOS volání - v případě nouze je možné zavolat nebo odeslat SMS osobě blízké s aktuální polohou GPS; nebo přímo zavolat tísňovou linku
• Aktuálním novinkám pojišťovny VoZP

Pojištěnci jiné zdravotní pojišťovny, mohou bez nutnosti přihlášení, v aplikaci Zdraví na klik využívat:
• Zdravotní deník synchronizovaný s kalendářem
• Lékaře v okolí
• SOS volání
• Přihláška k pojištění u VoZP - vyplněním osobních údajů se odešle žádost s přihláškou k pojišťovně VoZP

Po stažení aplikace je nutné autorizovat své mobilní zařízení. V případě, že zařízení nebylo doposud autorizováno, zobrazí se požadavek na zadání uživatelského jména a názvu zařízení. Dokončení autorizace se provede na Portálu VoZP mp.vozp.cz

***************

EN:
Zdravi na klik - mobile application of the health insurance company VoZP

Pro registraci aplikace je nutné mít zřízený Klientský portál u VoZP, který lze založit na kazdé pobočce. Viz www.vozp.cz/cs/vozp-online/klientsky-portal/faq-vozp-online/

The application can be used not only by clients of the VoZP of the Czech Republic (VoZP CR), but also by other users (to a limited extent).
Zdravi na klik allows VoZP CR insurers to access through:
• Personal account statement - Expenditure on healthcare provided over the last 3 years
• Health Calendar Synchronized with Calendar - Used to alert the insured to the dates of the vaccinations, preventive examinations and screening programs. It also allows you to enter your own events
• View family members' details - you can view the child's reported care and manage their health diary
• Physicians nearby - based on the current location or address, they search for the closest health facility and show the route on the map (emergency room, pharmacy, dentist, ...).
• Electronic Insured Card - Displays the EHIC Insured Card
• Reports - Billing of self-employed, payment overview, and insurance periods
• SOS call - in case of an emergency it is possible to call or send an SMS to a person close to the current GPS position; or call the emergency line directly
• Current news of the VoZP insurance company

Insurers of other health insurance companies may use the Zdravi na klik application without logging in:
• Health diary synchronized with the calendar
• A doctor in the neighborhood
• SOS calls
• Application for insurance with VoZP - by filling in the personal data, an application is sent with an application to the insurance company VoZP

After downloading the application, you must authorize your mobile device. If the device has not yet been authorized, you will be asked to enter the username and device name. Completion of the authorization will take place on the VoZP web portal mp.vozp.cz, and then it will be possible to work with the features that require logging in the mobile application.

Novedades

Versión 1.0.4

Nové informace o Registraci v Nápovědě
Úprava načtení polohy
Zrychlený start aplikace
Vylepšený výkon aplikace
Opravy chyb


Additional information of register to Help
Improved position retrieval
Accelerated start of application
Improved application performance
Bug fixes

Información

Vendedor
DEFINITY Systems s.r.o.
Tamaño
48.8 MB
Categoría
Medicina
Compatibilidad

Requiere iOS 8.0 o posterior. Compatible con iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4, iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular, iPad Pro de 12.9 pulgadas, iPad Pro de 12.9 pulgadas Wi-Fi + Cellular, iPad Pro de 9.7 pulgadas, iPad Pro de 9.7 pulgadas Wi‑Fi + Cellular, iPad (quinta generación), iPad (quinta generación) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro de 12.9 pulgadas (segunda generación), iPad Pro de 12.9 pulgadas (segunda generación) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro de 10.5 pulgadas, iPad Pro de 10.5 pulgadas Wi‑Fi + Cellular, iPad (6.ª generación), iPad Wi-Fi + datos celulares (6.ª generación), iPad Pro de 11 pulgadas, iPad Pro de 11 pulgadas Wi-Fi + datos celulares, iPad Pro de 12.9 pulgadas, iPad Pro de 12.9 pulgadas Wi‑Fi + Cellular, iPad mini (quinta generación), iPad mini (quinta generación) Wi-Fi + datos celulares, iPad Air (tercera generación), [?]device48[?]device49[?]device50[?]device51[?]

Idiomas

Checo

Edad
Clasificación 12+ por lo siguiente:
Información médica y de tratamiento infrecuente/moderada
Ubicación
Esta app podría utilizar tu ubicación aunque no la tengas abierta, lo cual puede consumir la batería de tu dispositivo.
Copyright
© Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Precio
Gratis

Compatibilidad

  • Compartir en familia

    Hasta seis miembros de una familia podrán usar esta app mientras la función Compartir en familia esté activada.

Más sobre este desarrollador