พุทธวจ‪น‬ 4+

Sutee Sudprasert

Designed for iPad

    • 4.7 • 3 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

โปรแกรม พุทธวจน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมคำสอนที่ตรัสออกจากพระโอษฐ์ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะโดยตรง และสื่อธรรมะในรูปแบบต่างๆ ที่คณะสงฆ์วัดนาป่าพง (ซึ่งมีพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เป็นประธานสงฆ์) ได้แสดงธรรมะจากการทรงจำคำของตถาคต ถ่ายทอดด้วยการใช้พุทธวจนอธิบายพุทธวจนโดยไม่ใช้ความเห็นของตน และเชื่อมโยงพุทธวจนบทต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นความละเอียดละออของเนื้อธรรมะ และความสอดรับเชื่อมโยงกันของคำพระศาสดา อาทิ หนังสือพุทธวจน-ปิฎก ๓๓ เล่ม, หนังสือพุทธวจนเล่มเล็กย่อยตามหมวดธรรม, วิดีโอและเสียงการแสดงธรรมในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น

What’s New

Version 1.2.24

- ลบเมนูที่ใช้งานไม่ได้ออก
- แก้ไขโปรแกรมแสดงผลผิดพลาดเมื่อทำงานบน iOS รุ่นใหม่

Ratings and Reviews

4.7 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

App Privacy

The developer, Sutee Sudprasert, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer's privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

dharma - ธรรมะอรหันต์
Education
พจนานุกรม บาลี-ไทย วัดพระราม ๙
Education
SkillLane
Education
Check Pra (เช็คพระ)
Education
พุทธธรรมเปลี่ยนโลก
Reference
STOU SISA
Education