Hola Yoga 4+

Kunsa Pty Ltd

Designed for iPhone

    • Free
    • Offers In-App Purchases

iPhone Screenshots

Description

Hola Yoga - tập Yoga tại nhà cùng Hoàng Lan
• Các bài học Yoga miễn phí
• Chỉnh sửa động tác với Hoàng Lan
• Lớp Yoga Online cùng Hoàng Lan
• Yoga bầu, yoga hồi phục sau sinh

Liên lạc với hoàng lan qua fanpage hoặc hello@holayoga.vn nhé.

Tất cả các khoản thanh toán được thực hiện qua iTunes đều do Apple kiểm soát và quản lý. Các khoản thanh toán sẽ được tính vào Tài khoản iTunes của bạn khi xác nhận mua hàng. Đăng ký tự động gia hạn trừ khi tự động gia hạn được tắt ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại. Tài khoản sẽ bị tính phí gia hạn trong vòng 24 trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại và xác định chi phí gia hạn. Bạn có thể quản lý đăng ký của mình và tính năng tự động gia hạn có thể bị tắt bằng cách đi tới cài đặt tài khoản iTunes của bạn sau khi mua. Một phần của thời gian dùng thử miễn phí, nếu được cung cấp, sẽ bị mất nếu bạn mua đăng ký xuất bản, nếu có.


ĐIỀU KHOẢN & GIÁ ĐĂNG KÝ
Hola Yoga được tải xuống miễn phí với các tùy chọn đăng ký để mở khóa quyền truy cập vào toàn bộ nền tảng, bao gồm tất cả các huấn luyện viên, bài tập, chương trình và video.

Hola Yoga cung cấp ba tùy chọn đăng ký tự động gia hạn:
Gói yêu thương:
- Hỗ trợ Hola Yoga để tạo nội dung chất lượng miễn phí mới
- Mở khóa tất cả nội dung cao cấp trong ứng dụng
- Nhóm FB kín

Gói Đam mê:
- Mở khóa tất cả nội dung cao cấp trong ứng dụng
- Video quay lại bài đánh giá động tác Yoga với Hoàng Lan
- Lớp học yoga trực tuyến hàng tháng với Hoàng Lan
- Nhóm FB kín

Giá này dành cho khách hàng Hoa Kỳ. Giá cả ở các quốc gia khác có thể thay đổi và các khoản phí thực tế có thể được chuyển đổi sang nội tệ của bạn tùy thuộc vào quốc gia cư trú.


SUBSCRIPTION PRICING & TERMS
Hola Yoga is free to download with subscription options to unlock access to the entire platform, including all trainers, workouts, programs and videos.

Hola Yoga offers three auto-renewing subscription options:
Love Package:
- Support Hola Yoga to create new free quality content
- Unlock all premium content in-app
- Closed FB community

Passion Package:
- Unlock all premium content in-app
- Video-recorded Yoga move review with Hoang Lan
- Monthly yoga online class with Hoang Lan
- Closed FB community

These prices are for United States customers. Pricing in other countries may vary and actual charges may be converted to your local currency depending on the country of residence.

All payments made through iTunes are controlled and managed by Apple. Payments will be charged to your iTunes Account at confirmation of purchase. Subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period. Account will be charged for renewal within 24-prior to the end of the current period, and identify the cost of the renewal. You may manage your subscriptions and auto-renewal may be turned off by going to your iTunes account settings after purchase. Any unused portion of a free trial period, if offered, will be forfeited if you purchase a subscription to the publication, where applicable.

Read more about our terms and conditions here:
https://www.holayoga.vn/terms-of-use

Read more about our privacy policy here:
https://www.holayoga.vn/privacy-policy-2/

What’s New

Version 1.5.7

Yoga an nhiên cùng Hoàng Lan nhé
Yoga cho người mới bắt đầu, thiền, bầu và hồi phục sau sinh

App Privacy

The developer, Kunsa Pty Ltd, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer's privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Usage Data

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Contact Info
  • Identifiers

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Health & Fitness
Health & Fitness
Health & Fitness
Health & Fitness
Health & Fitness
Health & Fitness