iPhone Screenshots

Description

Pobierz najnowszą wersję bezpłatnej aplikacji iPKO biznes i zyskaj wygodny dostęp w telefonie do swojego rachunku firmowego w PKO Banku Polskim. Aplikacja iPKO biznes w telefonie to szybkie i bezpieczne finanse dla Twojej firmy.
Aplikacja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników korzystających z nowego iPKO biznes.

Aktywuj aplikację iPKO biznes i korzystaj z dostępnych funkcji:

GŁÓWNE FUNKCJE:
- przeglądanie i szczegóły rachunków bieżących,
- historia rachunku (pełna historia rachunku, podgląd blokad),
- lista transakcji oczekujących i niezrealizowanych,
- lista transakcji do podpisania i wysłania,
- szczegóły operacji i paczek,
- zaawansowane filtry – szybkie wyszukanie rachunków i transakcji.

AKTYWNE FUNKCJE:
- podpisywanie operacji i paczek,
- wysyłanie transakcji i paczek do realizacji,
- możliwość podpisania / wysłania wielu transakcji jednocześnie.

DODATKOWE FUNKCJE:
- logowanie przy pomocy PIN oraz Touch ID,
- dwie wersje językowe aplikacji – polska i angielska,
- szybkie przełączanie między kontekstami,
- ustawienia aplikacji (m. in. zmiana PIN, ustawienia menu skrótów),
- przycisk skrótów do ulubionych funkcji na ekranie głównym aplikacji,
- pasek kursów walut na ekranie głównym aplikacji,
- możliwość spersonalizowania aplikacji oraz tokena niezależnie dla innych aliasów,
- przeglądanie Dzienników Rynkowych oraz Raportów Specjalnych i Kwartalników PKO Banku Polskiego,
- przeglądanie aktualnych kursów walut PKO Banku Polskiego dla pieniędzy i dewiz i kursów NBP,
- szybki kontakt z bankiem,
- tryb demo.

TOKEN MOBILNY:
- generowanie haseł do logowania do iPKO biznes
- generowanie kodów do autoryzacji transakcji,
- zmiana PIN do tokena.


-----

Download a new free-of-charge version of iPKO biznes application and obtain an easy access to your company account in PKO Bank Polski through your smartphone. iPKO biznes application in a smartphone means quick and safe finances of your company. The application is dedicated for the new iPKO biznes electronic banking system users only.


Activate iPKO biznes application and make use of available functions:

MAIN FUNCTIONS:
- browsing and details of current accounts,
- account history (full account history, review of blocked funds),
- list of pending and unexecuted transactions,
- list of transactions to be signed and sent,
- details of transactions and packages,
- advanced filters – quick search for accounts and transactions.

ACTIVE FUNCTIONS:
- signing transactions and packages,
- submitting transactions and packages for accomplishment,
- a possibility to sign/sent many transactions at the same time.

ADDITIONAL FUNCTIONS:
- logging through PIN and Touch ID,
- two language version of the application – Polish and English,
- quick switch between contexts,
- application settings (e.g. change of PIN, setting the shortcut menu),
- shortcut key transferring to preferred functions on the main screen of the application,
- foreign exchange rates bar on the main screen of the application,
- a possibility to personalise the application and a token regardless of other aliases,
- review of Market Journals and Special Reports and Quarterly Journals of PKO Bank Polski,
- review of PKO Bank Polski’s current foreign exchange rates for money, foreign currencies and foreign exchange rates of the National Bank of Poland,
- quick contact with the bank,
- demo mode.

A MOBILE TOKEN:
- generating passwords to log into iPKO biznes,
- generating codes to authorise transactions,
- change of token’s PIN.

What’s New

Version 1.1.54

Zaktualizuj aplikację iPKO biznes! Pobierz najnowszą wersję, by móc dalej korzystać ze wszystkich funkcji.

-----

Update iPKO biznes application ! Get the latest version for keep using all of the available features.

Information

Seller
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A
Size
34.3 MB
Category
Finance
Compatibility

Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like