Screenshots

Description

Phần mềm TCSC Mtrade - Tiện lợi & hữu ích


TCSC Mtrade là một ứng dụng trên các thiết bị di động với nhiều tính năng nâng cao sau:

- Thao tác đơn giản và thuận tiện

- Theo dõi danh sách chứng khoán nhanh.

- Đặt lệnh Mua / Bán chứng khoán

- Quản lý tài sản và danh mục đầu tư

- Ứng trước tiền bán và chuyển tiền nhanh

- Dễ dàng tra cứu lịch sử đặt lệnh và các giao dịch

- Cập nhật thông tin thị trường chứng khoán theo thời gian thực

What’s New

Version 8.1

Cập nhật chức năng và cải tiến hiệu năng ứng dụng

App Privacy

The developer, THANH CONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer's privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like