Vi Anhöriga 4+

Anhorigas Riksforbund (Ahr)

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Vi Anhöriga - ges ut av Anhörigas Riksförbund.

Vi Anhöriga är en tidning om och för anhöriga i deras situation och liv. Den ges ut av Anhörigas Riksförbund. Föreningens ändamål är att stödja i deras situation samt tillvarata deras intressen och därigenom bidra till en bättre livskvalitet för anhöriga och deras närstående, verka för att lokalföreningar bildas samt stödja dessa i deras verksamhet, påverka samhället så att anhörigas situation uppmärksammas och uppvärderas, genom utbildnings- och informationsinsatser nå större förståelse och värdering av anhörigas arbete, vara delaktig i och främja aktuell forskning och utveckling inom anhörigvårdens område nationellt och internationellt.

Applikationen kommer även att innehålla extramaterial som inte ges ut i fysisk form samt information till Anhörigas Riksförbunds medlemmar.

What’s New

Version 8.20.1

Nytt i denna uppdatering:

∙ Visa sparat material i Mitt innehåll.
∙ Ny funktionalitet och layout i Arkiv.
∙ Visa status bar vid läsning.
∙ Buggfixar och förbättringar.

Vi förbättrar appen hela tiden och tar tacksamt emot din feedback.
Tack för att du använder vår app!

App Privacy

The developer, Anhorigas Riksforbund (Ahr), indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer's privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • User Content
  • Usage Data

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Diagnostics

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

News
News
News
News
News
News