iTrack.bg GPS проследяван‪е‬ 4+

Slamdunk Network

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

iTrack.bg GPS проследяване е приложение за клиенти на услугата iTrack BG. iTrack е система за GPS проследяване, която помага на Вашия бизнес, като Ви осигурява непрекъсната отчетност за случващото се с превозните средства. С iTrack получавате възможност за лесно дистанционно наблюдение на текущото местоположение и състояние, изминалите маршрути, количеството изразходено гориво, наличното в резервоара гориво на вашите автомобили. Системата за GPS проследяване Ви предоставя широк набор от доклади и статистики, с които ще имате възможност да следите за правилното функциониране на процесите във Вашата фирма.

Ключови предимства на iTrack са:
- Премахване на кражбите на гориво чрез ефективното им залавяне
- Откриване на превозни средства, които се използват извън работно време. Засичане на злоупотреби с фирмени ресурси.
- Намаляване на изминатите километри
- Подобряване координацията на транспорта и логистиката
- Комплексна справка за времето на движение, изминатия пробег, точния маршрут и точно изразходеното гориво
- Сигнализация при източвания на гориво, превишаване на скорост и др.
- Драстично намаляване на разходите за комуникация
- Спазване на фирмените правила, дисциплината и отговрността на Вашите служители
- Лесно следене на водачите, отработеното време и поименни злоупотреби

What’s New

Version 1.23

New information screen added

App Privacy

The developer, Slamdunk Network, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

You Might Also Like

Business
Business
Business
Business
Business
Business