KMI-IRM - Weather for Belgium 4+

KMI - IRM

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

The official Belgian weather forecast by the RMI

• Forecasts and observations for any Belgian commune
The local geographic particularities are taken into account in the forecasts.

• Hourly forecasts for the next 48 hours
Get the local forecast for any Belgian commune for temperature, precipitation, wind and atmospheric pressure.

• Daily forecasts for the next 7 days
For any Belgian commune: minimum and maximum temperatures, wind, weather type and descriptive texts (only in NL or FR).

• 14 days of trends
Long term forecasts for day and night temperatures and precipitations.

• Radar: observations and rain forecasts
Observations and forecasts of precipitations per 10 minute time step for your favorite Belgian communes (up to 3 hours in advance).
• Daily notification of the weather forecast
Be prepared for the weather everyday

• Notifications of weather flashes
In order to be informed from 10 minutes to maximum one hour in advance that intense rain or winter precipitations will happen

• Meteorological warnings
Notification push in case of meteorological warnings: customizable for each province and for each warning level.

• Pollen, UV, sunrise and sunset time

• Send us your weather observations
Take a look outside and share your current weather with everyone on a clickable map of Belgium

• Widget
Keep an eye on the weather of your favorite commune with the widgets.

Dutch:

Het officieel Belgisch weerbericht van het KMI.

• Voorspellingen en waarnemingen voor elke Belgische gemeente
Met de lokale geografische kenmerken wordt rekening gehouden.

• Uurlijkse voorspellingen voor de komende 48 uur
Voor elke Belgische gemeente de lokale voorspellingen van de temperatuur, neerslaghoeveelheid, wind en luchtdruk.

• Dagelijkse voorspellingen voor de volgende 7 dagen
Voor elke gemeente de minimum- en maximumtemperatuur, wind, weertype en verklarende teksten.

• Trends tot 14 dagen
Langetermijnvoorspellingen van de maximum- en minimumtemperatuur en de neerslaghoeveelheid.

• Radar: waarneming en neerslagvoorspellingen
Waarnemingen en neerslagvoorspellingen per tijdsstap van 10 minuten voor uw favoriete gemeenten (tot 3 uur op voorhand).

• Dagelijkse melding van het weerbericht
Wees steeds voorbereid op de weersituatie.

• Meldingen van weerflashes
Om van 10 minuten tot maximum één uur vooraf te informeren over de komst van intense neerslag of winterse neerslag

• Meteorologische waarschuwingen
Push van de berichten bij meteorologische waarschuwingen: aan te passen per provincie en per waarschuwingsniveau.

• Pollen, uv-index, zonsopgang en -ondergang

• Widget
Hoe het weer voor jouw favorite gemeente steeds in het oog dankzij de wigdet.


French:

La météo belge officielle de l'IRM.

• Prévisions et observations par commune belge
Les spécificités géographiques locales sont prises en compte dans les prévisions.

• Prévisions horaires pour les prochaines 48 heures
Par commune, retrouvez les prévisions locales de température, précipitation, vent et pression atmosphérique.

• Prévisions journalières jusqu’à 7 jours
Par commune, température minimale, température maximale, vent, type de temps et textes explicatifs.

• Tendances jusque 14 jours
Prévisions à long terme des températures maximales et minimales et des précipitations.

• Radar: observations et prévisions de pluie
Observations et prévisions de pluie par pas de temps de 10 minutes pour vos communes favorites (jusqu'à 3 heures à l'avance).

• Notifications journalières de la météo
Soyez toujours prêt pour la météo du jour.

• Notifications des flashs météo
Afin de vous informer de l’arrivée de précipitations intenses ou de type hivernal dans les 10 à 30 minutes à maximum 1 heure à venir.

• Avertissements météorologiques
Push des notifications lors d'avertissements météorologiques : paramétrable par province et niveau.

• Pollen, index UV, lever et coucher du soleil

• Widget
Gardez un oeil sur la météo de votre commune favorite grâce au widget.

What’s New

Version 4.3.6

Add photo to Observations
Solve minor bugs

Ratings and Reviews

4.5 out of 5
4.9K Ratings

4.9K Ratings

jens765 ,

Geweldige update

Alleen jammer dat als je bij de komende uren iets te ver swipet je opeens al in een andere stad (tabblad) zit.

Er zijn problemen met de pushmeldingen.

Ook een Apple Watch app zou zeker gesmaakt worden. Het ideale toestel voor deze app.

Caoutchouc74 ,

Veel meer goe

Ok

Developer Response ,

Hallo, wij hebben ondertussen een volledig nieuwe KMI-app. Mogen wij u daarom vragen om de app opnieuw te evalueren en uw oude review even te herzien? Dank u!

11speed ,

Nog wat werk aan de winkel

Buienradar en gedetailleerd weerbericht zijn standaard uitgeklapt, zou het liever instelbaar zien of onthouden dat de gebruiker het dicht klapt. Verder wordt er weinig rekening gehouden met donkere modus bij de buienradar en de menu balk onderaan, deze zijn in licht grijs en dat ziet er echt niet uit in het donkere modus thema

App Privacy

The developer, KMI - IRM, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Contact Info
  • Usage Data
  • Diagnostics

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Weather
Weather
Weather
Weather
Weather
Weather