Screenshots

Description

Дейността на „АУТОТЕСТ ГРУП” ЕООД приоритетно е насочена в сферата на извършването на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства /ППС/. Фирмата има 5 контролно- технически пункта /КТП/ за извършване на периодичните прегледи на ППС. Те са съоръжени с технологично оборудване, отговарящо на нормативните изисквания и Европейските стандарти. Техническите специалисти, работещи в КТП, притежават необходимата професионална квалификация и дългогодишен опит. Фирмата е в процес на изпълнение на мащабен проект за изграждане и пускане в експлоатация на нови КТП в основните областни центрове на страната. За повече информация посетете http://www.gtp.bg

Официалното приложение на AutoTest GROUP - GTP, дава възможност на своите потребители да заявят технечски преглед във всичките си пунктове на територията на България. Услугите предлагани от приложението са:
- Картова визуализация на всичи пунктове.
- Възможност за достъп до избрания пункт директно от картата.
- Възможност за навигация до избрания пункт.
- Ценови лист за конкретните категории превозни средства.
- Резервиране на дата и час за преглед съобразена със свободните в момента на резервация.
- Визуален списък с всички необходими документи за техническия преглед.

What’s New

Version 1.1

Версия 1.1:
==========
Подобрения в работата на приложението.

App Privacy

The developer, Infosystems International Ltd., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You Might Also Like