Pyper 4+

APPSIX SH.P.K.

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

Express your opinion. Gain rollers. Convert rollers in mobile credit.

Pyper is an app and technologically advanced platform which enables you to express
your opinion on different topics.
Questionnaires on Pyper are used to conduct opinion polling and market research.
Opinion polling topics consist of different fields such as education, economy, health and
politics. Whereas, market research consists of topics such as customer satisfaction,
product and service evaluation.
In addition, Pyper operates in accordance with Kosovo’s Law No. 06/L-082 on
Protection of Personal Data and the international standards of ICC/ESOMAR. Hence,
your participation is anonymous and confidential.
Moreover, for every questionnaire that you fill in, you gain rollers which you can convert
to mobile credit. Thus, join the thousands of Pyper users and get rewarded with mobile
credit.
Disclaimer: The beneficiaries of Pyper rewards are the app users who live in the
Republic of Kosova and who have a phone number of a mobile network operator: Ipko,
Vala or Z-Mobile.

Shpreh mendimin. Fito roller. Konvertoi në mbushje telefonike.

Pyper është një aplikacion dhe platformë e avancuar teknologjike që ju mundëson të
shprehni mendimin tuaj për ngjarje dhe tema të ndryshme.
Pyetësorët në Pyper kanë të bëjnë me matje të opinionit publik dhe hulumtim të tregut,
ku disa nga temat lidhur me opinionin publik janë të fokusuara në arsim, ekonomi,
shëndetësi dhe në gjendjen politike. Ndërkaq, hulumtimi i tregut ndër të tjera përfshin
matjen e kënaqshmërisë së konsumatorëve, vlerësimin e produkteve dhe shërbime të
tjera.
Çdo përgjigje e dhënë mbetet konfidenciale dhe anonime. Pyper operon në përputhje
me ligjin e Kosovës 06/L-082 për mbrojtjen e të dhënave personale si dhe me
standardet ndërkombëtare të ICC/ESOMAR.

Për çdo pyetësor të plotësuar, ju shpërbleheni me ‘roller’, të cilët mund t’i konvertoni në
mbushje telefonike në të gjithë operatorët mobil në Kosovë. Andaj, bëhu pjesë e mijëra
përdoruesve të Pyper dhe shpërblehu me mbushje telefonike!
Përfitues të shpërblimeve të aplikacionit Pyper janë vetëm përdoruesit e aplikacionit që
jetojnë në Republikën e Kosovës dhe që posedojnë numër mobil në Kosovë, në
operatorët e telefonive mobile: Vala, Ipko dhe Z-Mobile.

What’s New

Version 2.1.4

Performance improvements

App Privacy

The developer, APPSIX SH.P.K., indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Contact Info

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity