Capturas de tela

Descrição

Met deze app kun je eindexamens oefenen op vwo, havo en vmbo-gl/tl niveau. Vul je antwoorden in in de app en kijk deze automatisch na om je eindcijfer te bepalen. Oefenen kan met oude examens van de vakken wiskunde, economie, scheikunde en natuurkunde. Zo weet je nog beter wat je kunt verwachten tijdens het centraal examen en ben je optimaal voorbereid!

De app maakt het oefenen van eindexamens makkelijk op de volgende manieren:
- Voer je antwoord in in de app. Bij sommige opgaven hoort een berekening. Doe dit op papier en vul je eindantwoord in in de app.
- Bekijk bij elke opgave het antwoord met uitwerking, achteraf of tijdens het oefenen.
- Check automatisch of je antwoord juist is. Controleer altijd de stappen van de uitwerking om te kijken of je de punten echt verdient. (Opgaven met een berekening of beredenering kunnen niet automatisch worden nagekeken.)
- De app berekent hoeveel punten je hebt verdiend bij elke opgave en berekent je eindcijfer.
- Bewaar je oefensessies om later te bekijken of verder te gaan.
- De app toont je voortgang tijdens het oefenexamen en houd bij hoe lang je over het examen doet.
Met de gratis versie van de app kun je opgave 1 en 2 van elk examen oefenen. Unlock de app om toegang te krijgen tot alle mogelijkheden van examentraining.

Op dit moment is het mogelijk om oude examens uit 2018 en 2019 (tijdvak 1 en 2) te oefenen op vwo, havo en vmbo-gl/tl niveau. De app focust op de exacte vakken zoals wiskunde, economie, scheikunde en natuurkunde. Regelmatig zullen nieuwe eindexamens worden toegevoegd.

Het examenmateriaal is -met toestemming- verkregen via Stichting Cito en het Ministerie van OCW.

Novidades

Versão 1.5

Meer eindexamens toegevoegd!

Privacidade do app

O desenvolvedor, Lidwien Veugen, indicou que as práticas de privacidade do app podem incluir o gerenciamento de dados conforme descrito abaixo. Para obter mais informações, consulte a política de privacidade do desenvolvedor.

Dados não vinculados a você

Os seguintes dados podem ser coletados, mas não estão vinculados à sua identidade:

  • Dados de utilização

As práticas de privacidade podem variar, por exemplo, com base nos recursos que você usa ou na sua idade. Saiba mais

Compatível com

  • Compartilhamento familiar

    Até seis membros da família poderão usar este app com o Compartilhamento familiar ativado.

Mais deste desenvolvedor

Você também pode curtir