FYZIO KLINIK 4+

FYZIOKLINIK s.r.o.

Desenvolvido para iPhone

    • Grátis

Capturas de tela do iPhone

Descrição

Aplikácia je určená pre klientov FYZIO KLINIK na rýchle a jednoduché objednávanie termínov. Klienti sa môžu objednať na väčšinu poskytovaných služieb. Prostredníctvom aplikácie je možné objednať sa na vyšetrenie, rôzde druhy diagnostík a terapiu. V prípade seknutia alebo inej náhlej bolesti je možné rezerovať si akútny termín. Pri výbere termínu si klient môže vybrať terapeuta a dĺžku terapie. Okrem rezervácie je možné termíny aj rušiť. Klient v nej nájde na jednom mieste všetky svoje nadchádzajúce, absolvované aj zrušené termíny. Aplikácia poskytuje možnosť upozornenia na termíny prostredníctvom push hlásení a taktiež aj vloženie termínu do kalendára priamo v telefóne.

Na rezerváciu termínov prostredníctvom aplikácie sú potrebné prihlasovacie údaje, ktoré budú klientovi poskytnuté po vstupnom vyšetrení.

FYZIO KLINIK je súkromné medicínske centrum zamerané na diagnostikou a liečbou pohybového aparátu.

Novidades

Versão 1.4.10

- vylepšenia a opravy

Privacidade do app

FYZIOKLINIK s.r.o., responsável pelo desenvolvimento do app, indicou que as práticas de privacidade do app podem incluir o gerenciamento de dados conforme descrito abaixo. Para mais informações, consulte sua política de privacidade.

Dados vinculados a você

Os seguintes dados podem ser coletados e vinculados à sua identidade:

  • Informações de contato

Dados não vinculados a você

Os seguintes dados podem ser coletados, mas não estão vinculados à sua identidade:

  • Diagnóstico

As práticas de privacidade podem variar, por exemplo, com base nos recursos que você usa ou na sua idade. Saiba mais

Você também pode curtir

Saúde e fitness
Saúde e fitness
Saúde e fitness
Saúde e fitness
Saúde e fitness
Saúde e fitness