Capturas de tela

Descrição

Välkommen till Kalmar Energis app!
Kalmar Energis nya app underlättar för dig att hantera dina uppgifter - men också att hålla koll på din energianvändning och eventuella driftstörningar. Allt direkt i din mobil.

Du kan bland annat:

- Logga in på Mina Sidor
- Se din energianvändning för el och fjärrvärme
- Se dina fakturor
- Få aktuell driftinformation
- Kontakta Kundcenter
- Teckna om ditt elhandelsavtal
- Följa aktuella energipriser
- Läsa våra nyheter

Du hittar även information om elavtal, fjärrvärme, kyla och pellets. Du kan även läsa mer om vår elbilspool och lära dig mer om mikroproduktion och om vår solcellsanläggning.

Med appen kan du även följa det rörliga elpriset (spot) för det elområde du valt. Med hjälp av vår bevakningstjänst meddelas du dessutom när spotpriset når den nivå du valt. Kalmar Energi förmedlar Nord Pools uppgifter om spot- och terminspris och kan inte garantera att informationen är fullständig eller riktig.

Novidades

Versão 1.4

- Bättre stöd för nya iPhone-modeller
- Fix för problem i Mina sidor
- Andra buggfixar och förbättringar

Privacidade do app

O desenvolvedor, Evado Mobile Solutions, indicou que as práticas de privacidade do app podem incluir o gerenciamento de dados conforme descrito abaixo. Para obter mais informações, consulte a política de privacidade do desenvolvedor.

Dados vinculados a você

Os seguintes dados podem ser coletados e vinculados à sua identidade:

  • Informações de contato
  • Conteúdo do usuário
  • Identificado­res

Dados não vinculados a você

Os seguintes dados podem ser coletados, mas não estão vinculados à sua identidade:

  • Identificado­res
  • Dados de utilização

As práticas de privacidade podem variar, por exemplo, com base nos recursos que você usa ou na sua idade. Saiba mais

Compatível com

  • Compartilhamento familiar

    Até seis membros da família poderão usar este app com o Compartilhamento familiar ativado.

Mais deste desenvolvedor

Você também pode curtir