Capturas de tela

Descrição

Pravno – informacioni sistem Republike Srbije je najveća pravna baza u Republici Srbiji koja se ažurira na dnevnom nivou.

PIS RS – zakoni i propisi iOS aplikacija omogućava vam da na brz i jednostavan način BESPLATNO pristupite svim važećim zakonima i propisima ovlašćenog izdavača, u izvornom, potpunom i tačnom obliku, na jednom mestu.

Aplikacija omogućava objedinjenu pretragu svih sadržaja u Pravno-informacionom sistemu RS. Pretplatnici na elektronske baze mogu koristiti svoje korisničko ime i lozinku i u okviru iOS aplikacije i na taj način, u obimu svoje pretplate, pristupiti aktima sadržanim u pojedinačnim bazama, i to:

- službenim glasilima
- arhivi službenih glasila
- odabranim sudskim odlukama sudova opšte i posebne nadležnosti, Ustavnog suda i Evropskog suda za lјudska prava
- mišlјenjima državnih organa, modelima i literaturi

Više informacija o pretplati možete videti na adresi www.slglasnik.com/pretplata-cenovnik/pretplata.

Klјučni kvalitet PIS RS – zakoni i propisi iOS aplikacije ogleda se u autentičnosti, aktuelnosti i tačnosti pravnih informacija čime se svim korisnicima pruža garancija pravne sigurnosti u primeni propisa, kao i sva potrebna pomoć za snalaženje u pravnom sistemu države.

Pitanja i sugestije u vezi sa radom aplikacije možete slati na servis@slglasnik.com

Za korišćenje ove aplikacije potreban vam je pristup internetu.

Novidades

Versão 1.02

Ispravaljena greška sa odjavom korisnika.

Informações

Vendedor
PROKOMSOFT DOO NOVI SAD
Tamanho
4 MB
Categoria
Produtividade
Compatibilidade

Requer o iOS 9.3 ou posterior. Compatível com iPhone, iPad e iPod touch.

Idiomas

Inglês

Classificação indicativa
4+
Copyright
Preço
Grátis

Compatível com

  • Compartilhamento familiar

    Até seis membros da família poderão usar este app com o Compartilhamento familiar ativado.

Mais deste desenvolvedor

Você também pode curtir