Capturas de tela

Descrição

Seeing Assistant Home LITE is an application developed by Transition Technologies S.A. in order to support blind and visually impaired people in everyday life. Seeing Assistant Home LITE allows the users to color recognition, detection of the light source and partially visually impaired people to use electronic loupe. Allows the users to scan and generate barcodes and QR codes. SeeingAssistant–Home has been developed in close co-operation visually impaired people in order to address their needs as well as possible.

Features:
• scan a barcode format EAN-13/UPC-A, Code 128, Code 39 and QR code
• store scanned barcodes with dedicated description (label) in private database
• generate both QR codes and ordinary barcodes (EAN-13)
• recognition of colors
• detection the light source
• electronic loupe

Make sure to check the tutorial on:
http://seeingassistant.tt.com.pl/en/home/home-tutorial/
to learn how to use our software.

LITE version provides limited functionality in number of stored barcodes, the length of the text generated QR code, daily time of use a magnifying glass and a light source detection, lack of Dropbox integration.
Seeing Assistant Home uses internet connection to work.
Depending on configuration of your device you may be charged for internet connection or data transmission.

Terms of Use:
http://seeingassistant.tt.com.pl/en/home/terms/

--

Aplikacja Seeing Assistant Home LITE jest opracowanym w Transition Technologies S.A. produktem, którego celem jest wsparcie osób niewidomych i słabowidzących w codziennym życiu. Seeing Assistant Home umożliwia niewidomym użytkownikom rozpoznawanie kolorów, wykrywanie źródła światła a osobom słabo widzącym korzystanie z lupy elektronicznej. Pozwala odczytywać i generować kody kreskowe i QR. Seeing Assistant Home powstawał przy ścisłej współpracy z osobami z dysfunkcją wzroku, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby użytkowników.

Dostępne funkcje:
• skanowanie kodów kreskowych w formacie EAN-13/UPC-A oraz kodów QR
• zapisywanie zeskanowanych kodów kreskowych wraz z własnym opisem
• generowanie kodów kreskowych w formacie EAN-13 oraz kodów QR
• rozpoznawanie kolorów
• wykrywanie źródła światła
• elektroniczna lupa

Proszę zapoznać się z instrukcją pod adresem:
http://seeingassistant.tt.com.pl/home/home-tutorial/
aby dowiedzieć się więcej, jak korzystać z aplikacji.

Wersja LITE oferuje ograniczoną funkcjonalność w zakresie liczby zapisanych kodów kreskowych, długości tekstu generowanego kodu QR, czasu korzystania z lupy i wykrywania źródła światła oraz nie posiada integracji z serwisem Dropbox.
Przy użytkowaniu aplikacji Seeing Assistant Home należy pamiętać, iż program do swego działania wykorzystuje połączenie internetowe. W zależności od konfiguracji urządzenia może być pobierana opłata za dostęp do internetu lub transmisji danych.

Warunki korzystania z aplikacji:
http://seeingassistant.tt.com.pl/home/terms/

Novidades

Versão 2.5.4

-Minor bugfixes

-Pomniejsze poprawki

Informações

Vendedor
Transition Technologies S.A.
Tamanho
123.2 MB
Categoria
Utilidades
Compatibilidade

Requer o iOS 9.0 ou posterior. Compatível com iPhone, iPad e iPod touch.

Idiomas

Alemão, Bokmål, norueguês, Chinês simplificado, Crota, Espanhol, Grego, Holandês, Inglês, Italiano, Polonês, Russo, Sérvio, Turco

Classificação indicativa
4+
Copyright
Preço
Grátis

Compatível com

  • Compartilhamento familiar

    Até seis membros da família poderão usar este app com o Compartilhamento familiar ativado.

Mais deste desenvolvedor

Você também pode curtir