Capturas de tela do iPhone

Descrição

Đây là hệ thống giao dịch điện tử mới trên thiết bị di động tại Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS). Phiên bản VCBS Mobile mới sử dụng công nghệ 4.0 với giao diện thân thiện, tích hợp nhiều tính năng giao dịch, tra cứu hiện đại, an toàn và bảo mật mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
VCBS Mobile đáp ứng mọi giao dịch chứng khoán của khách hàng mọi lúc, mọi nơi, đơn giản, nhanh chóng như:
- Giao dịch đặt lệnh nhanh chóng (Tích hợp lệnh điều kiện/Top dư mua bán/Lưu mật khẩu trong phiên)
- Hệ thống thông tin giao dịch, khuyến nghị (Nhận biến động tài khoản/Kết quả đặt lệnh, giao dịch ngay trên app)
- Cập nhật thông tin biến động thị trường nhanh chóng (chỉ số/ doanh nghiệp/ top biến động)
- Nắm bắt thông tin doanh nghiệp toàn diện (Tin tức/ báo cáo phân tích/ đồ thị kỹ thuật)
- Toàn bộ tiện ích chứng khoán do VCBS cung cấp (Đăng ký gói dịch vụ/ Quản lý tiền mặt cuối ngày/ Đăng ký quyền mua/ Tra cứu chứng khoán Margin…)
- Giao diện darkmode chuyên nghiệp và đăng nhập thông minh (mật khẩu/vân tay/faceID)

Novidades

Versão 1.1.5

Nâng cấp ứng dụng

Privacidade do app

O desenvolvedor, VIETCOMBANK SECURITIES COMPANY LIMITED, indicou que as práticas de privacidade do app podem incluir o gerenciamento de dados conforme descrito abaixo. Para obter mais informações, consulte a política de privacidade do desenvolvedor.

Dados não coletados

O desenvolvedor não coleta nenhum dado deste app.

As práticas de privacidade podem variar, por exemplo, com base nos recursos que você usa ou na sua idade. Saiba mais

Compatível com

  • Compartilhamento familiar

    Até seis membros da família poderão usar este app com o Compartilhamento familiar ativado.

Mais deste desenvolvedor

Você também pode curtir