CUKCUK Lite 4+

MISA JSC

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

CUKCUK LITE là ứng dụng MIỄN PHÍ dành riêng cho các quán nhỏ và quầy di động phục vụ ăn uống giúp chủ quán ghi món, tính tiền và thống kê doanh thu bán hàng nhanh chóng, dễ dàng trên điện thoại.

CUKCUK LITE giúp chủ quán thực hiện các nghiệp vụ sau:
• Cập nhật thực đơn của quán.
• Ghi nhận các món khách gọi.
• Tính tiền cho khách.
• Xem thống kê doanh thu bán hàng theo thời gian.
• Xem thống kê doanh thu bán hàng theo mặt hàng.

What’s New

Version 2.0

Nâng cấp và cải tiến sản phẩm

App Privacy

The developer, MISA JSC, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Business
Business
Business
Business
Business
Finance

You Might Also Like

Business
Business
Business
Business
Business
Business