Description

Seeing Assistant AlarmGPS is an application developed by Transition Technologies S.A. in order to support blind and low vision people in everyday life. Application provides advanced location services and alarm location.

Seeing Assistant AlarmGPS has been developed in close co-operation with visually impaired people in order to address their needs as well as possible.

Features:
• the ability to assign to the alarm: different signals, distances to sound notifications, and the number of its repetitions
• searching for the location of the alarm
• "Where am I" function
• position monitoring
• alarm sharing – using GPX format

Please bear in mind that this application uses background updates to track the location even when minimized. Continued use of GPS running in the background can significantly decrease battery life.

Seeing Assistant AlarmGPS uses Internet for many of its functions. Depending on configuration of your device you may be charged for Internet connection or data transmission.
Before buying the full version please try the free Lite version and read the terms of use of the application.

Terms of Use:
http://seeingassistant.tt.com.pl/alarmgps/terms/

--

Aplikacja Seeing Assistant AlarmGPS jest opracowanym w Transition Technologies S.A. produktem, którego celem jest wsparcie osób niewidomych i słabowidzących w codziennym życiu. Zapewnia zaawansowane usługi lokalizacji i alarmowania o położeniu. Seeing Assistant AlarmGPS powstawał przy ścisłej współpracy z osobami z dysfunkcją wzroku, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby użytkowników.

Dostępne funkcje:
• przypisanie do danego alarmu: różnych sygnałów, dystansów dla powiadomień dźwiękowych , oraz liczby ich powtórzeń
• wyszukiwanie lokalizacji dla alarmów
• funkcja “Gdzie jestem”
• monitorowanie położenia,
• dzielenie się alarmami – format GPX.

Proszę pamiętać, że aplikacja śledzi zmianę lokalizacji, nawet gdy jest zminimalizowana. Używanie uruchomionego odbiornika GPS w tle może znacznie zmniejszyć żywotność baterii.

Seeing Assistant AlarmGPS wykorzystuje połączenie internetowe do wielu funkcji. W zależności od konfiguracji urządzenia może być pobierana opłata za dostęp do internetu lub transmisji danych.
Przed zakupem wersji pełnej proszę wypróbować bezpłatną wersję Lite i zapoznać się z warunkami korzystania z aplikacji.

Warunki korzystania z aplikacji:
http://seeingassistant.tt.com.pl/alarmgps/terms/

What’s New

Version 1.2.6

- Added new source of points for searching and monitoring. It takes advantage of Open Street Map (OSM) resources. This source has been set as default because it allows getting information about points from various categories, whereas Apple Maps only allow finding addresses.
- Information about GPS accuracy added to widget.
- Information about the alarm direction in reference towards the user works fine now.
- Information about the alarm location and radius added to system notifications.
- "Inform about change only" works better now.
- "Various enhancements in the app interface.
- Other bug fixes.

-Dodano nowe źródło do wyszukiwania i monitorowania punktów. Wykorzystuje ono zasoby serwisu OpenStreetMaps – OSM i zostało ustawione jako domyślne gdyż pozwala na uzyskanie informacji o położeniu punktów z kilku innych kategorii a nie tylko punktów adresowych, jak to ma miejsce w przypadku źródła Map Apple.
-Do Widgetu dodano informacje o dokładności pozycjonowania GPS.
-Informacje o kierunku do alarmu względem użytkownika są teraz poprawnie oznajmiane.
-Do powiadomień systemowych dodano informację o położeniu alarmu i promieniu alarmów.
-Poprawiono działanie funkcji „Informuj tylko o zmianach”.
-Różne poprawki interfejsu i współpracy z VoiceOver.
-Naprawa innych błędów.

Information

Provider
Transition Technologies S.A.
Size
36.3 MB
Category
Navigation
Compatibility

Requires iOS 9.0 and watchOS 2.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English, Greek, Polish, Russian, Turkish

Age Rating
4+
Location
This app may use your location even when it isn't open, which can decrease battery life.
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like