Screenshots

Description

Seeing Assistant Move LITE is an application developed by Transition Technologies S.A. in order to support blind and visually impaired people in everyday life. Application provides advanced geo-location and navigation features as well as current weather reports.
Seeing Assistant Move has been developed in close co-operation visually impaired people in order to address their needs as well as possible.

Features:
• route planning
• support for LoadStone and OpenStreetMap POIs text databases
• advanced neighborhood scanner with world directions
• searching for location
• "Where am I" function
• route recorder
• sharing points
• entering text by voice

and fully operational by voice commands!

Currently the voice commands functionality is free - in the next updates it will be available as In-App purchases.

Make sure to check the tutorial on:
http://seeingassistant.tt.com.pl/en/move/tutorial/
to learn how to use our software.

Please bear in mind that this application uses background updates to track the location even when minimized. Continued use of GPS running in the background can significantly decrease battery life.
LITE version provides limited functionality in terms of number of speech recognition requests per day, number of saved tracks, number of user points and active databases, monitoring localization, lack of Dropbox integration. Currently available functionality may be in next updates only available in the full version.
Application uses internet for many of its functions. Depending on configuration of your device you may be charged for internet connection or data transmission.

Terms of Use: 
http://seeingassistant.tt.com.pl/en/move/terms/

--

Aplikacja Seeing Assistant Move LITE jest opracowanym w Transition Technologies S.A. produktem, którego celem jest wsparcie osób niewidomych i słabowidzących w codziennym życiu. Aplikacja zapewnia zaawansowane usługi lokalizacji i nawigacji, jak i aktualne informacje pogodowe. Seeing Assistant Move powstawał przy ścisłej współpracy z osobami z dysfunkcją wzroku, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby użytkowników.

Dostępne funkcje:
• planowanie trasy
• wsparcie dla tekstowych baz punktów (POI) w formacie LoadStone oraz OpenStreetMap
• zaawansowany tryb eksploracji okolicy
• wyszukiwanie lokalizacji
• funkcjonalność “Gdzie jestem”
• automatyczne nagrywanie trasy
• dzielenie się punktami
• głosowe wprowadzenie tekstu

oraz możliwość wydawania poleceń głosowych!

Aktualnie funkcja poleceń głosowych jest darmowa - w następnych aktualizacjach będzie płatną opcją.

Proszę pamiętać, że aplikacja śledzi zmianę lokalizacji, nawet gdy jest zminimalizowana. Używanie uruchomionego odbiornika GPS w tle może znacznie zmniejszyć żywotność baterii. Wersja LITE oferuje ograniczoną funkcjonalność w zakresie dziennej liczby poleceń rozpoznawania mowy, liczby zapisanych tras, liczby punktów użytkownika, liczby aktywnych bazy punktów, monitorowania lokalizacji oraz nie posiada integracji z serwisem Dropbox. Aktualnie dostępne funkcjonalności mogą być w następnych aktualizacjach dostępne tylko w wersji pełnej.
Aplikacja wykorzystuje połączenie internetowe i w zależności od konfiguracji urządzenia może być pobierana opłata za dostęp do internetu lub transmisji danych.

Warunki korzystania z aplikacji:
http://seeingassistant.tt.com.pl/move/terms/

What’s New

Version 2.4.8.1

In this version:

Added recent monitored points list
Added new custom accessibility actions for buttons
Added new Siri shortcuts
Fixed translations for some languages
Added many minor bugfixes
Fixed issues

W tej wersji:

Dodano listę ostatnio monitorowanych punktów
Dodano nowe skróty dostępności dla przycisków
Dodano nowe skróty Siri
Zaktualizowano tłumaczenia interfejsów w niektórych językach
Wprowadzono wiele innych drobniejszych usprawnień;
Naprawiono błędy.

App Privacy

The developer, Transition Technologies S.A., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Information

Provider
Transition Technologies S.A.
Size
87.3 MB
Category
Navigation
Compatibility

Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad 2 Wi‑Fi + Cellular, iPad (3rd generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad (4th generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad mini Wi‑Fi + Cellular, iPad Air Wi‑Fi + Cellular, iPad mini 2 Wi‑Fi + Cellular, iPad Air 2 Wi‑Fi + Cellular, iPad mini 3 Wi‑Fi + Cellular, iPad mini 4 Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro (12.9‑inch) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro (9.7‑inch) Wi‑Fi + Cellular, iPad (5th generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro (12.9‑inch) (2nd generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro (10.5‑inch) Wi‑Fi + Cellular, iPad (6th generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro (11‑inch) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro (12.9‑inch) (3rd generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad mini (5th generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad Air (3rd generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad (7th generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro (11‑inch) (2nd generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro (12.9‑inch) (4th generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad Air (4th generation) Wi‑Fi + Cellular and iPad (8th generation) Wi‑Fi + Cellular.

Languages

English, Croatian, Dutch, German, Greek, Italian, Norwegian Bokmål, Polish, Russian, Serbian, Simplified Chinese, Spanish, Turkish

Age Rating
4+
Location
This app may use your location even when it isn't open, which can decrease battery life.
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like