CheckVN Cần Th‪ơ‬ 17+

Ly Pham

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

CheckVN là phần mềm nằm trong sáng chế “Quy trình xác thực chống hàng giả” của Trung tâm doanh nghiệp hội nhập và phát triển (IDE), nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nhà sản xuất chân chính.
CheckVN có chức năng:
- Xác thực hàng hóa người tiêu dùng đang kiểm tra có chính hãng hay không .
- Hiển thị lịch sử đã xác thực.
- Hướng dẫn xác thực.
- Kết nối với cổng thông tin hàng hóa chính hãng (Thực hiện nhiệm vụ "Bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt Nam" thường niên trên quy mô toàn quốc.Theo kế hoạch số 99-KH/MTTW- BCĐTWCVĐ của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam) do nhà sản xuất đăng ký bảo vệ thương hiệu hàng hóa vì quyền lợi người tiêu dùng với IDE.
Người tiêu dùng tải ứng dụng CheckVN về SmartPhone của mình và xác thực sản phẩm, hàng hóa có chính hãng hay không, thông qua tem xác thực dán trên sản phẩm, hàng hóa. Thông qua camera người tiêu dùng scan tem xác thực để có được thông tin chính xác về sản phẩm.
CheckVN sẽ hiển thị thông tin về sản phẩm do nhà sản xuất cam kết thông qua lớp xác thực thứ nhất.
Sau khi biết được thông tin mà nhà sản xuất cam kết, người tiêu dùng cào bỏ lớp tem thứ nhất để xác thực lớp tem thứ hai. CheckVN sẽ tiếp tục hỗ trợ người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc hàng hóa và trả lời tức thì tại thời điểm xác thực câu trả lời, sản phẩm, hàng hóa người tiêu dùng đang kiểm tra có chính hãng hay không.
Khi xác thực sản phẩm checkVN sẽ thông báo với người tiêu dùng các thông tin sau:
- “Sản phẩm không nằm trong hệ thống bảo vệ của IDE !” là trường hợp sản phẩm này không được IDE bảo vệ đồng nghĩa với việc sản phẩm không chính hãng.
- “Sản phẩm đã bán ! Đề nghị quý khách kiểm tra lại ” là trường hợp sản phẩm đã bán trước đó, người tiêu dùng kiểm tra kỹ lại thông tin sở hữu sản phẩm như thời gian xác thực, người sở hữu sản phẩm. Nếu người tiêu dùng cào bỏ lớp nhũ xác thực lớp mã dưới lớp nhũ lần đầu tiên mà hệ thống trả lời “Sản phẩm đã bán ! Đề nghị quý khách kiểm tra lại ” và thời gian xác thực xác thực hiển thị không trùng với khoảng thời gian người tiêu dùng xác thực thì sản phẩm người tiêu dùng đang kiểm tra là sản phẩm không chính hãng.
- Hiển thị thông tin sản phẩm nếu sản phẩm người tiêu dùng đang kiểm tra nằm trong hệ thống bảo vệ của IDE .
- Hiển thị dấu chỉ “THV ”(Tự hào thương hiệu sản phẩm Việt Nam) kèm theo thông điệp "Sản phẩm được bảo vệ bởi IDE!" đồng nghĩa với việc sản phẩm người tiêu đang xác thực là sản phẩm chính hãng do nhà sản xuất đăng ký bảo vệ thương hiệu sản phẩm trong “Quy trình xác thực chống hàng giả”.
Ngoài ra người tiêu dùng có thể truy xuất liên tiếp thông tin về nhà sản xuất hay nhà cung cấp bằng các đường dẫn đến YouTobe hay Website nhà sản xuất, nhà cung cấp.
Sử dụng CheckVN là người tiêu dùng đang tự bảo vệ mình, và hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu hàng hóa !.
Sử dụng CheckVN là người tiêu dùng đang chung tay đẩy lùi hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng !

App Privacy

The developer, Ly Pham, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer's privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

CheckVN
Business
CheckVN - Nhật ký nông nghiệp
Business
CheckVN VSSA
Utilities
CheckVN Hưng Yên
Utilities

You Might Also Like

ctCheck
Utilities
iTimer - Chấm công online
Utilities
VnCitizens
Utilities
AgriTech-Chuỗi nông nghiệp số
Utilities
Quy hoạch Cần Thơ
Utilities
Wincheck
Utilities