Screenshots

Beschreibung

Akut kirurgi 2017
e-version 2.3

Behandlingsprogram för akutmottagningar inom Stockholms Läns Landsting 2017.

Detta behandlingsprogram gavs ut senast för fyra års sedan och den nya versionen fullföljer med en gedigen omarbetning en lång tradition för att ge aktuella riktlinjer för akut kirurgi till alla som arbetar inom Stockholms läns landsting och Visby lasarett.

Programmet är avsett som stöd i den akuta handläggningen av patienter på våra akutmottagningar. Det är angeläget att sjukhusen har gemensamma diagnostiska kriterier och att utredning och behandling sker enligt moderna vetenskapliga principer. Avdelning Somatisk specialistvård, enheten Vårdgivarstöd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har stött arbetet med behandlingsprogrammet. För innehåll i handboken ansvarar författarna.

Detta behandlingsprogram om akut kirurgi har godkänts av Stockholms medicinska råd (SMR 2016). Riktlinjerna bygger på evidens och bästa kliniska praxis för diagnostik och behandling inom akut kirurgi.

Stockholm, februari 2017

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Inga-Lena Nilsson
Spesak i kirurgi
Ordförande i specialitetsrådet i kirurgi

Neuheiten

Version 2.3

Anpassning till senaste iOS-uppdatering. Dessutom uppsnabbning av sökning och hämtning av text.

App-Datenschutz

Der Entwickler (Robert Branstrom) hat Apple keine Details über seine Datenschutzpraktiken und seinen Umgang mit Daten zur Verfügung gestellt. Weitere Infos findest du in der Datenschutzrichtlinie des Entwicklers.

Keine Details angegeben

Der Entwickler muss bei der Übermittlung seiner nächsten App-Aktualisierung Angaben zum Datenschutz machen.

Support

  • Familienfreigabe

    Wenn die Familienfreigabe aktiviert ist, können bis zu sechs Familienmitglieder diese App verwenden.

Mehr von diesem Entwickler

Das gefällt dir vielleicht auch