Screenshots

Beschreibung

Aplikacja mobilna PekaoBiznes24 dla firm i korporacji w Banku Pekao S.A. umożliwia w pełni transakcyjną obsługę rachunków firmy.

Zakres funkcji:
Część transakcyjna wymagająca logowania:
1. Rachunki bieżące, kredytowe, karty kredytowe: lista, salda, historia operacji, wyciągi
2. Przelewy krajowe, wewnętrzne, zdefiniowane, do ZUS, US, zlecenia stałe, przelewy na dowolny rachunek
3. Przelewy zagraniczne, SEPA
4. Moduł dealingowy: przelewy wewnętrzne walutowe z podglądem kursu wymiany
5. Lokaty: lista, otwieranie i zrywanie lokat, historia operacji
6. Doładowania telefonów
7. Historia zleceń
8. Obsługa wielopodpisu
9. Dostęp do wielu firm z poziomu jednej aplikacji
10. Spłata karty kredytowej

UWAGA! Możliwość zlecania operacji wymaga aktywacji aplikacji.

Część informacyjna dostępna bez konieczności aktywowania i bez logowania:
1. Informacje giełdowe: informacje ze spółek, notowania GPW, indeksów zagranicznych i surowców
2. Mapa z wyszukiwarką: oddziałów, bankomatów i punktów rabatowych dla posiadaczy kart Banku Pekao oraz placówek Domu Maklerskiego
3. Kursy walut z kalkulatorem
4. Aktualności z Banku Pekao S.A.
5. Nasza oferta: informacje o produktach Banku Pekao S.A.
6. Demo

Przetestuj „Demo” aby zapoznać się z częścią transakcyjną aplikacji.
Więcej informacji znajdziesz na
http://www.pekao.com.pl/mis/bankowosc_elektroniczna/mobile/

Bezpieczeństwo:
Część transakcyjna dostępna wyłącznie po zalogowaniu identyfikatorem i hasłem maskowanym. Zlecanie operacji wymaga akceptacji numerem PIN ustanawianym podczas aktywacji.
---------------------------------------------------
PekaoBiznes24 mobile application for small,medium and corporate enterprises in Bank Pekao SA provides fully transactional accounts service.

Functionality:
Transactional part available after logging:
1. Current accounts, credits and credit card accounts: list, balances, operation history, statements
2. Transfers: domestic, internal, predefined, to ZUS, Tax office, standing orders, transfers to any accounts
3. Foreign and SEPA transfers
4. Dealing module: internal currency transactions with exchange rate presentation
5. Deposits: list, opening and termination, operation history
6. Phone top-ups
7. Orders history
8. Multi-siganture support
9. Access to many companies via one application
10. Credit Card repayment

ATTENTION! The ability to perform operations requires activation of the application.

Informative part:
Available for all at once, after downloading the application and without activation
1. Stock information: information from companies, WSE, global exchanges and commodities quotations
2. Map with an option to locate: Bank and Brokerage House branches, ATMs and rebate points for Bank Pekao cardholders,
3. Exchange rates with calculator
4. Bank Pekao S.A. news
5. Our offer: information about Bank Pekao S.A. products
6. Demo

Test “Demo” to become familiar with transactional part of application.
You can find more information on http://www.pekao.com.pl/mis/bankowosc_elektroniczna/mobile/

Security:
Transactional part is available after logging. Operations that require authorization are secured by mobile PIN (established during activation).

Neuheiten

Version 2.7.7

Poprawki optymalizacyjne.
----------------------------
Optimization fixes.

Informationen

Anbieter
Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna
Größe
30.5 MB
Kategorie
Finanzen
Kompatibilität

Erfordert iOS 10.0 oder neuer. Kompatibel mit iPhone, iPad und iPod touch.

Sprachen

Englisch, Polnisch

Alter
4+
Copyright
Preis
Gratis

Support

  • Familienfreigabe

    Wenn die Familienfreigabe aktiviert ist, können bis zu sechs Familienmitglieder diese App verwenden.

Mehr von diesem Entwickler

Das gefällt dir vielleicht auch