简介

Arabuluculuk; sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabulucu; arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişidir. Arabulucu yapmış olduğu faaliyet karşılığı ücret ve masrafları isteme hakkına sahiptir. Aksi kararlaştırılmadıkça arabulucunun ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan Arabulucu Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir ve ücret ile masraf taraflarca eşit olarak karşılanır. Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 26/1/2013 tarihli ve 28540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve Tarife hükümleri uygulanır.


Arabuluculuk Ücret Hesaplama uygulamamız; kanuna, yönetmeliğe ve ücret tarifesine göre arabulucunun kolayca ücretini hesaplamasını sağlar. Gerekli olan tüm olasılıklara göre hesaplama yapan uygulamamız taraflara ve devlete kesilecek stopajlı ve stopajsız serbest meslek makbuzlarını da hazırlar. Hesaplamalar yapılırken eş arabuluculuk kavramı gözönünde bulundurulmuştur. Her yıl Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan tarife sisteme eklenecektir. 2018 yılından itibaren tüm tarifeler yayınlandıkça uygulamada geçerli olacaktır.

Uygulamanın içine Arabuluculuk Kanunu ve Yönetmeliği, Etik Kurallar, İş Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu, geçerli olan yıldaki ücret tarifesi ve Arabuluculuk Daire Başkanlığının iletişim bilgileri eklenmiştir.

Uygulamamızı kullanan tüm arabuluculara bereketli günler dileriz.

Not: Uygulama internet olmadan çalışmamaktadır.

信息

供应商
Zekeriya Kahraman
大小
11.3 MB
类別
工具
兼容性

系统要求:iOS 12.1 或更高版本。兼容设备:iPhone、iPad、iPod touch。

语言

英文

年龄分级
4+
Copyright
价格
¥18.00

支持

  • 家人共享

    启用“家人共享”后,此 App 最多可供 6 名家庭成员使用。

更多来自此开发人员的 App

你可能也会喜欢