简介

Som patient er du ekspert i eget liv. Den sundhedsfaglige, f.eks. lægen, sygeplejersken eller jordemoderen, er ekspert i diagnoser og behandlinger. Derfor er valget om f.eks. den rette behandling, forløb eller pleje, en beslutning du og den sundhedsfaglige i fællesskabfinder frem til. Det sker gennem dialog, hvor I deler viden om muligheder og hvad der er vigtigt for dig i dit liv. Denne app er udviklet til at understøtte samarbejdet mellem den sundhedsfaglige og patient. Du vil som patient blive guidet til at gøre dig overvejelser om, hvad der er vigtigt for dig i din nuværende situation.I nogle tilfælde er der udviklet et konkret beslutningsstøtteværktøj – BESLUTNINGSHJÆLPER. Disse vil også være tilgængelige på denne app.

App 隐私

开发者“Region Syddanmark”已表明该 App 的隐私规范可能包括了下述的数据处理方式。有关更多信息,请参阅开发者隐私政策

未收集数据

开发者不会从此 App 中收集任何数据。

隐私处理规范可能基于您使用的功能或您的年龄等因素而有所不同。了解更多

支持

  • 家人共享

    启用“家人共享”后,此 App 最多可供 6 名家庭成员使用。

更多来自此开发人员的 App