iPhone 截屏

简介

Malgrat les circumstàncies que ens envolten, i conscients de les limitacions que aquestes comporten, el Patronat Municipal d'Esports de Tarragona ha decidit organitzar, en format virtual, diferents activitats populars amb l'objectiu de promoure l'esport com a eina de vida saludable i oci.

A pesar de las circunstancias que nos rodean, y conscientes de las limitaciones que estas comportan, el Patronat Municipal d’Esports de Tarragona ha decidido organizar, en formato virtual, diferentes actividades populares con el objetivo de promover el deporte como herramienta de vida saludable y ocio.

新内容

版本 1.19.6

Mejoras aplicación
Resolución de errores

App 隐私

开发者“SportManiacs”表示,此 App 的隐私规范可能包含以下处理数据的方式。 有关更多信息,请参阅开发者隐私政策

未收集数据

开发者不会从此 App 中收集任何数据。

隐私措施可因您使用的功能或您的年龄等因素而异。了解更多

支持

  • 家人共享

    启用“家人共享”后,此 App 最多可供 6 名家庭成员使用。

更多来自此开发人员的 App

你可能也会喜欢