Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh SVO 4+

Son Ngo Dinh

专为 iPad 设计

    • 免费

简介

Ứng dụng tốt nhất để học Ngữ Pháp tiếng Anh:
- Tổng hợp đầy đủ ngữ pháp tiếng Anh, công thức tiếng Anh, cách dùng, ví dụ minh hoạ
- Bài tập ngữ pháp tiếng Anh có lời giải giúp ghi nhớ ngữ pháp nhanh hơn
- Bài grammar test, kiểm tra trình độ tiếng Anh

Danh sách chủ đề ngữ pháp
- 13 thì trong tiếng Anh
- Số ít, số nhiều
- Câu chủ động, bị động, câu gián tiếp
- Danh từ, tính từ, động từ, trạng tự
- Câu điều kiện loại I, II, III
- Mệnh đề quan hệ

新内容

版本 1.1

Bổ sung các bài luyện tập mới

App 隐私

开发者Son Ngo Dinh尚未向 Apple 提供其隐私惯例和数据处理相关的详细信息。有关更多信息,请参阅开发者隐私政策

未提供详细信息

开发者下一次提交 App 更新时将需要提供隐私详细信息。

更多来自此开发人员的 App

教育
教育
教育
教育
教育
教育

你可能也会喜欢

教育
教育
教育
教育
教育
教育