iPhone 截屏

简介

Làm thiệp chúc tết, chúc xuân cho gia đình, bạn bè, nguời thân, nguời yêu... Chúc tết Bính Thân

新内容

版本 1.1

- Sửa lỗi

App 隐私

开发者BRYAN LE尚未向 Apple 提供其隐私惯例和数据处理相关的详细信息。

未提供详细信息

开发者下一次提交 App 更新时将需要提供隐私详细信息。

支持

  • 家人共享

    启用“家人共享”后,此 App 最多可供 6 名家庭成员使用。

你可能也会喜欢