屏幕快照

简介

Äldre personer som ramlat eller upplever att balansen har försämrats under det senaste året kan på egen hand med hjälp av Säkra steg komma igång med träning för att förebygga framtida fallolyckor.

TRÄNINGSPROGRAMMET
Säkra steg bygger på tidigare forskning om träning för att förebygga fall. Appen innehåller övningar för balans, styrka samt steg och gång. Övningarna är indelade i flera kategorier och finns i olika svårighetsgrad så att de kan kombineras till ett individuellt träningsprogram. Totalt finns ca 50 övningar att välja bland, alla visas som korta filmer. I Säkra steg finns även filmer med information om forskning kring fallolyckor och hur dessa kan förebyggas genom träning för balans och styrka. Tips om hur träningen kan vävas in i vardagsaktiviteter s.k. passa-på-träning samt utföras i utomhusmiljö ges också. Ett planeringsverktyg som stöd för träningen finns med möjlighet att ställa in påminnelser, en träningsdagbok samt statistik över den träning som registreras. En virtuell fysioterapeut påminner och ger uppmuntrande återkoppling vid träning.

RESULTAT AV FORSKNING
Säkra steg är utvecklad av forskare vid Umeå universitet i samarbete med äldre personer över 70 år. Träningsprogrammet bygger på tidigare forskning om träning för att förebygga fall. En tidigare version av Säkra steg är utvärderad i en kontrollerad studie där 67 seniorer över 70 år under fyra månader tränade antingen med Säkra steg eller ett traditionellt pappersprogram. Deltagare i båda grupperna upplevde att träningen förbättrade både balans och styrka. De deltagare som använde Säkra steg uppgav i högre grad än de som tränat med pappersprogrammet att de var mycket nöjda med programmet och att appen var ett stöd i träningen. Totalt uppgav 89% av deltagarna i studien att de skulle rekommendera programmet för andra.

NY FORSKNINGSSTUDIE
Effekten av träning med Säkra steg utvärderas nu i en nationell kontrollerad studie riktad till äldre personer över 70 år. Studien är godkänd av forskningsetiska kommittén i Umeå (Dnr 2018/433-31). För detaljerad information om studien och anmälan se http://www.sakrasteg.se

信息

销售商
Umea Universitet
大小
128.5 MB
类別
医疗
兼容性

需要 iOS 8.0 或更高版本。与 iPhone、iPad 和 iPod touch 兼容。

语言

瑞典文, 英文

年龄分级
因含有以下内容而被评级为 12+:
偶尔/轻度医药/医疗信息
Copyright
©Säkra steg
价格
免费

支持

  • 家人共享

    启用“家人共享”后,此 App 最多可供 6 名家庭成员使用。

更多来自此开发人员的 App