Từ điển 2 (VietnamDictionary‪)‬ 4+

Tien Thinh Vu

专为 iPhone 设计

    • 免费
    • 提供 App 内购买项目

iPhone 截屏

简介

Từ điển Việt Nam (Vietnamese Dictionary) - kèm theo Web Browser) hỗ trợ iPhone, iPod touch.
Đây là từ điển đa ngôn ngữ dành riêng cho người Việt, xây dựng dựa trên các tiêu chí: dễ dùng, tiện lợi với chất lượng nội dung cao.

Ứng dụng có chứa các từ điển sau (có thể dùng đồng thời):

- Anh - Việt (11 vạn từ)
- Việt - Anh (25 vạn từ)
- Pháp - Việt (5 vạn từ)
- Việt - Pháp (4 vạn từ)
- Nhật - Việt (40 vạn từ)
- Việt - Nhật (5 vạn từ)
- Trung - Việt (4 vạn từ)
- Việt - Trung (9 vạn từ)

Các tính năng chủ yếu của từ điển:
- Hỗ trợ cài đặt từ điển Stardict từ internet
- Hỗ trợ lưu lại những từ đã tra
- Hiển thị kết qua ngay khi gõ từ
- Lắc để nhập nhanh từ mới
- Tra chéo ngay bên trong phần kết quả
- Tự động tra từ trong clipboard (từ bạn đã copy trước đó) khi khởi động[English]
This application is an offline multi-languagese dictionary dedicated to Vietnamese persons or who studying Vietnamese.

- English - Vietnamese (110,000 words)
- Vietnamese - English (250,000 words)
- French - Vietnamese (50,000 words)
- Vietnamese - French (40,000 words)
- Vietnamese - Japanese (50,000 words)
- Japanese - Vietnamese (400,000 words)
- Chinese - Vietnamese (40,000 words)
- Vietnamese - Chinese (90,000 words)

Features:
- History support
- Instant search while typing
- Shake to start looking for new word
- Cross lookup in detail view
- Auto lookup text in clipboard

App 隐私

开发者“Tien Thinh Vu”已表明该 App 的隐私规范可能包括了下述的数据处理方式。有关更多信息,请参阅开发者隐私政策

未收集数据

开发者不会从此 App 中收集任何数据。

隐私处理规范可能基于你使用的功能或你的年龄等因素而有所不同。了解更多

更多来自此开发人员的 App

你可能也会喜欢

Nhat Viet Tu Dien 日越辞典
教育
Từ Vựng N1 ( Tiếng Nhật JLPT )
教育
CJKI Vietnamese-Japanese Dict.
参考资料
CJKI越日大辞典
参考资料
Sổ tay ngữ pháp tiếng nhật
教育
N1 Listening
教育