iPhone 截屏

简介

Để khởi đầu năm mới, không gì tốt hơn là xem tử vi để nhận diện tài lộc và phòng tránh xui xẻo. Đó là cách để bạn có thể mạnh mẽ hơn qua những dự đoán vào năm Thân sắp tới.

新内容

版本 1.1

- Sửa lỗi

App 隐私

开发者BRYAN LE尚未向 Apple 提供其隐私惯例和数据处理相关的详细信息。

未提供详细信息

开发者下一次提交 App 更新时将需要提供隐私详细信息。

支持

  • 家人共享

    启用“家人共享”后,此 App 最多可供 6 名家庭成员使用。

更多来自此开发人员的 App

你可能也会喜欢