iPhone 屏幕快照

简介

Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasında torpaq üzərində mülkiyyətin müxtəlif növlərinin tətbiqi əsasında yaranan torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsinə, torpaq mülkiyyətçiləri, istifadəçiləri və icarəçilərinin torpaqla bağlı vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə və torpaq üzərində hüquqlarının müdafiəsinə, torpaqlardan səmərəli istifadə və onların mühafizəsi üçün şərait yaradılmasına, torpağın münbitliyinin bərpasına və artırılmasına, texnogen çirklənmə və dağılmadan korlanmış torpaqların rekultivasiyasına, təbii mühitin qorunub saxlanmasına və yaxşılaşdırılmasına yönəlmişdir.

新内容

版本 1.0

Это обновление подписано с помощью последнего сертификата подписи Apple. Новых функций не добавлено.

信息

供应商
Rovshan Muradov
大小
14.8 MB
类別
参考
兼容性

需要 iOS 9.2 或更高版本。与 iPhone、iPad 和 iPod touch 兼容。

语言

英文

年龄分级
限4岁以上
Copyright
muradoff © 2016
价格
免费

支持

  • 家人共享

    启用“家人共享”后,此 App 最多可供 6 名家庭成员使用。

更多来自此开发人员的 App

你可能也会喜欢